Melioruotos žemės ir melioracijos statinius privalu naudoti pagal paskirtį

Žemės ūkio skyriaus melioracijos specialistai kasmet vykdo melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės vertinimus. Pastebima ir nustatoma atvejų, kai melioruotos žemės ir melioracijos statiniai naudojami ne pagal paskirtį ar gadinami.

Atsižvelgdami į besikartojančius pažeidimus informuojame, kad siekiant užtikrinti ilgalaikį melioracijos sistemų ir (ar) statinių veikimą, melioruotoje žemėje draudžiama:

gadinti paviršinio vandens nuleistuvus ir drenažo kontrolinius šulinius, užversti akmenimis, medžių liekanomis, šakomis ir kitais daiktais;

sandėliuoti griovio apsauginėje juostoje iš griovio pašalintas sąnašas, medieną ir kitas medžiagas;

važiuoti transporto priemonėmis per griovius ne specialiai tam įrengtose vietose;

girdyti gyvulius grioviuose ne specialiai tam įrengtose vietose;

versti į griovius akmenis, medžių šakas, šiaudus, polietileno maišus, padangas ir kitokius daiktus.

Primename, kad melioruotoje žemėje vykdomus žemės kasimo darbus privaloma derinti su žemės savininkais ir (ar) naudotojais, kurių turtui ar interesams gali būti padaryta žala, ir institucijomis, patikėjimo teise valdančiomis valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius.

Žemės ūkio skyriaus informacija

Mazeikiai.lt

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode