Ssc pirmasis
Ssc antrasis

Popiežius Afrikoje: pigūs viešbučiai ir itin retas automobilis

Trečiadienio ryte, šiek tiek po 8 val., prasidėjo popiežiaus Pranciškaus kelionė į Afriką – Mozambiką, Magadaskarą ir Mauricijų. Skrydžio planas numato, jog kelionė truks daugiau nei dešimt valandų, per kurias popiežius, jo palyda ir kartu vykstantys žurnalistai įveiks per 7800 kilometrų, kirs Italijos, Graikijos, Egipto, Sudano, Pietų Sudano, Ugandos, Tanzanijos, Malavio, Zambijos ir Mozambiko oro erdvę. Tradiciškai šių kraštų vadovams ir žmonėms siunčiamos popiežiaus pasisveikinimo ir linkėjimų telegramos.

Kolumbijoje mirė šimtametis kardinolas

Kolumbijos katalikų vyskupų konferencija pranešė, jog rugsėjo 3 dieną neteko garbingo nario, kardinolo José de Jesús Pimiento Rodríguez. Kaip tik šių metų vasario 18 dieną jis atšventė savo 100 metų amžiaus sukaktį (1919–2019). Pasak Kolumbijos vyskupų, jie liūdi dėl šios netekties, užjaučia šeimą ir artimuosius, bet tuo pat metu dėkoja Dievui už velionio liudijimą per visą ilgą jo gyvenimą.

Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčia: Sinodas ir susitaikinimas su Lenkija

Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios Sinode Romoje šiomis dienomis dalyvauja 50 vyskupų. Be vyskupų iš pačios Ukrainos, atvyko išeivijos bendruomenių ganytojai iš Kanados, Jungtinių Valstijų, Didžiosios Britanijos ir Airijos, Prancūzijos, Olandijos, Vokietijos, Skandinavijos kraštų, Italijos, Lenkijos, Brazilijos, Argentinos, Australijos, taip pat Rusijos, Baltarusijos, Kazachstano, Rumunijos, Austrijos, Ispanijos graikų apeigų katalikų bendruomenių atstovai.

Popiežius: gerbkime kūriniją, melskimės už mūsų bendrus namus

Kasmet rugsėjo 1-ąją minima Pasaulinė maldos už rūpinimąsi kūrinija diena. Šiemet šią dieną taip pat prasidėjo iki spalio 4-osios truksiantis „kūrinijos laikas“ („laikas kūrinijai“), kuriuo tikintieji raginami melstis už gamtą, dalyvauti gamtosauginį jautrumą skatinančiose iniciatyvose, su didesniu ekologiniu jautrumu tvarkyti kasdienio gyvenimo reikalus.

Kaip Dievas veikia vidurio amžiaus krizėje?

Benediktinų vienuolis Anselmas Grünas, daugelio knygų autorius bei sielovadininkas, gyvenimo vidurį suvokia kaip iššūkį dvasiškai užaugti. Jis remiasi dviem autoriais: viduramžių vokiečių mistiku Johanesu Tauleriu (1300–1361), kuris viduramžio krizę apibūdina kaip dvasinio augimo galimybę, bei G. C. Jungu, kuris šį laikotarpį aiškina psichologiniu požiūriu. 

Liturgija įgalina mylėti ir tarnauti taip, kaip Kristus

Valstybės sekretorius Pietro Parolin perdavė popiežiaus sveikinimą Italijos 70-osios nacionalinės liturgijos savaitės Mesinoje, Sicilijoje, dalyviams ir paragino vis geriau įsisąmoninti liturgijos simbolių reikšmę ir kalbą, įskaitant meno, giedojimo, muzikos ir tylėjimo vaidmenį liturgijoje.

Pranciškus: brolystės ir taikos pasaulis yra galimas

Šventasis Tėvas pasidžiaugė žinia apie naujai įsikūrusį Vyriausiąjį komitetą dokumento apie žmogiškąją brolybę idėjoms paskleisti ir išreiškė viltį, kad kitos panašios iniciatyvos bus vykdomos visame pasaulyje. „Galima kartu su kitų religijų tikinčiaisiais ir geros valios vyrais bei moterimis dialogo ir vieni kitų pažinimo dvasioje sukurti brolystės ir taikos pasaulį“, – pareiškė pirmadienį popiežius Pranciškus.

Dievas yra reiklus, tačiau atviras visiems

„Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų?“, – kažkas paklausė Jėzaus, kai Jis mokydamas per miestelius ir kaimus keliavo link Jeruzalės (žr. Lk 13,22 – 30). Šį epizodą iš dienos liturginių skaitinių sekmadienio vidudienio susitikime šv. Petro aikštėje komentavo popiežius Pranciškus. Anot Pranciškaus, Viešpačiui užduotame klausime atsispindi dėmesys kiekybei. Kiek bus išgelbėta? Koks skaičius? O Jėzaus atsakymas ragina dėmesį nukreipti kitur – į savo atsakomybę dabarties metu: „Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus! Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs“.

Ankšti laisvės vartai

Kauno arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus homilija švenčiant Padėkos už laisvę dieną Šiluvoje.

Paskutinį rugpjūčio sekmadienį piligrimai tradiciškai žygiuoja į Šiluvą iš Tytuvėnų ir nuo Dubysos ir dėkoja Dievui už laisvės dovaną. Per sovietmetį šis rugpjūčio sekmadienis tapo kovos už laisvę sekmadieniu. Tikintieji žmonės, daugiausia Eucharistijos bičiulių sąjūdžio nariai ir jaunimas, be valdžios leidimo, kurio, suprantama, negalėjo gauti, žygiuodavo iš Tytuvėnų į Šiluvą. Ši taikinga eisena sovietinės valdžios atstovams kėlė baimę; jie mąstė, kad jei dabar žmonės be leidimo žygiuoja į Šiluvą, kas žino, gal rytoj panorės nepriklausomybės. Pasirodo, nuogąstauta nebuvo tuščiai. Kovo 11-ąją, nepaprašę Kremliaus leidimo, paskelbėme Lietuvos Nepriklausomybę ir jau 29-eri metai einame laisvės keliu.

Popiežius kalbėjo apie gaisrus Amazonijoje ir seminaristų ištikimybę

Sekmadienį popiežius, sukalbėjęs su maldininkais Vidudienio maldą, sveikino įvairias jų grupes įsakmiai padrąsindamas seminaristus iš Šiaurės Amerikos kurti pašaukimą ant dvasinio įsipareigojimo, ištikimybės Kristui, Evangelijai ir Bažnyčiai pamatų, kartu prašė melstis už Amazonijos regioną, išsakydamas gilų rūpestį dėl jame įsiplieskusių nesuvaldomų didžiulių miškų gaisrų.

10 širdies ramybę teikiančių Arso klebono minčių

Ką tik pasirodė stalo kalendorius su Arso klebono mintimis (iš prancūzų kalbos vertė kun. Arvydas Jakušovas). Šv. Jonas Marija Vianėjus dar vadinamas „klebonų globėju“, atsivertimo ir atgailos apaštalas, klausydamas išpažinčių neretai praleisdavo net septyniolika valandų per parą.

Patriarchas Baltramiejus: būti laisviems įmanoma tik kartu su kitais laisvais žmonėmis

Turime suprasti, kad mes, žmonės, esame susieti tarpusavio santykiais ir esame vieni nuo kitų priklausomi, kad mūsų gyvenimas – tai dalijimasis, buvimas kartu, kad įmanoma būti tikrai laisviems tik kartu su kitais laisvais žmonėmis, sakė Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus, kartu su kitais religiniais lyderiais ir politikais dalyvaujantis Vokietijos Lindau mieste rugpjūčio 20–23 vykstančiame „Religijų už taiką“ suvažiavime.

Nuo rugsėjo 1 iki spalio 4 – laikas kūrinijai

Jau prieš kelis mėnesius Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija paragino visus vyskupus, o per juos – visas katalikų bendruomenes, minėti „Laiką kūrinijai“ – penkias savaites nuo rusėjo 1-osios iki spalio 4-osios skirti sielovadinėms iniciatyvoms ir maldai už mūsų visų bendrus namus.

Powered by BaltiCode