„Šalis ta Lietuva vadinas...“ Kelmė

 

Šį mėnesį kviečiame keliauti į Kelmę. Šiame rajone įžymus Kriaučiaus akmuo, dar vadinamas Puntuko broliu.

Trečias pagal dydį

Kriaučiaus akmuo – masyvus riedulys Kelmės rajonePakražančio seniūnijojeVileikių kaime. Riedulys guli plyname ariamame lauke, prie KražiųJauniškės kelio, beveik ant aptakios 157 m aukščio kalvos viršaus. Šis riedulys yra trečias pagal dydį Lietuvoje. Gamtos paminklu paskelbtas 1990 m.

Riedulio ilgis – 7,84 m, plotis – 7,65 m, aukštis – > 4 m, didžiausia horizontali apimtis – 23,2 m. Riedulio forma netaisyklinga, iš viršaus žvelgiant šiek tiek trikampiška, palyginti neblogai apzulinta; paviršius gana aptakus, turi, parvelkant riedulį, su storais lynais apibrūžintų vietų. Riedulį sudaranti uoliena – biotitinis-granitinis granitogneisas, melsvai pilkas su rusvomis, rausvomis dėmėmis. Tiriant šlifą, nustatyti šie               mineralai: plagioklazasmikroklinaskvarcasgranatas ir biotitascirkonasapatitas. Kristalinių grūdelių dydžiai: mikroklino – iki 25 mm, kvarco – iki 5 mm, plagioklazo – 0,1-5 mm, granato ir biotito – iki 2 mm.

Istorija

Šis riedulys (tiksliau virš žemės paviršiaus prasikišusi nedidelė viršutinė jo dalis) vietos gyventojams buvo seniai žinoma, Tačiau tik 1974 m. čia dirbę melioratoriai pirmąkart buldozeriu prastumdė žemę ir plačiau atidengė riedulio nugarą. 1985 m. akmuo dar labiau buvo atkastas, užsimota jį žūtbūt iškelti į paviršių, paskelbti gamtos paminklu, padaryti prieinamu lankytojams. Keletą metų niekaip nepavyko iš vietos pajudinti apie 600 tonų sveriančio riedulio. 1989 m., panaudojus iš Mažeikių naftos gamyklos pasiskolintus skriemulių blokus su rankos storumo lynais ir dviem į žemę įkasamais inkarais, pavyko riedulį ištempti į paviršių ir nuvilkti iki artimiausios Vileikių kaimo kalvelės.

Trukdė arti žemę

Pasak kelmiškio Danieliaus Pranckaus 2003-ųjų metų pasakojimo „Šiaulių kraštui“, prieš keliolika metų Kelmės rajone, Vileikių kaime, iškastas dar didesnis akmuo, dydžiu panašus į Puntuko, o gal net didesnis. Vėliau Kriaučiaus akmeniu pavadintą riedulį melioratoriai, tarp kurių buvęs ir pats D. Pranckus, iš žemės prašydinę kelias žiemas.

Vileikių kaime, netoli Kriaučiaus akmens, gyvenantis Benediktas Budreckis 2003 m. „Šiaulių kraštui“ taip pat pasakojo, jog ten, kur dabar stovi akmuo, žmonės ardavo žemę. Sodindavo bulves, sėdavo javus, tačiau vienoje vietoje kiek giliau įsmigę noragai atsitrenkdavo į kažką kietą. Tas kažkas plytėjo nemažame lauko plote. Kaimą tai intrigavo. Kartą kolūkio pirmininkas, pamatęs Vileikiuose dirbant melioratorius, pasiskundė, kad kažkas po žeme yra. Darbų vykdytojas pasiuntė buldozerį atstumdyti žemes ir išrauti akmenis, tačiau galiūnas pasipriešino buldozeriui. Tokį riedulį iškelti reikėjo daug technikos ir žmonių, tačiau, pasak anuomet Kelmės melioracijoje inžinieriumi dirbusio Kelmės seniūno Zigmo Mačijausko, rajono valdžia laikė garbės reikalu šį riedulį iškelti.

Neištraukė keturiolika traktorių

Kelmiškis D. Pranckus, anuomet autobusiuku PAZ melioratorius vežiojęs į objektus ir laisvu laiku fotografuodavęs, prisimena, jog prie akmens Vileikiuose melioratoriai dirbę porą žiemų – 1988-aisiais ir 1989-aisiais. Atkasta žemė įšaldavo. Įšalą atlaidindavo degindami padangas.

Aplink akmenį teko iškasti maždaug keturis metrus žemės. Mat, paaiškėjo vėliau, akmens aukštis apie 3,2 metro. Dar pusmetrį jis buvo palindęs po žeme. Atkasus žemę buvo padaryta nuožulni plokštuma, kad akmenį būtų lengviau ištraukti iš duobės, tačiau milžinas nejudėjo iš vietos. Jis būdavo apvyniojamas trosais. Pirmą kartą iš duobės, melioratorių vadinamos akmens gulykla, akmenį traukė 14 traktorių: keturi „Kirovai“ ir dešimt vikšrinių T-100, T-130. Jie, sustatyti į dvi eiles, traukė trosus su kelis šimtus tonų sveriančiu akmeniu. Riedulys jau buvo pajudėjęs iš savo gulyklos, tačiau trosai nutrūko, ir jis vėl nuslinko žemyn.

Šie darbai, pasak tuometinio inžinieriaus Z. Mačijausko, brangiai kainuodavo. Tralas iš Kelmės į Vileikius atveždavo vikšrinius traktorius, galingieji ratiniai „Kirovai“ atvažiuodavo patys.

Padėjo skriemuliai

1989-aisiais tuometinis Kelmės melioracijos vadovas Romas Atkočaitis iš „Mažeikių naftos“ parvežė daugybę trosų ir skriemulių blokų. Melioratoriai šį įrenginį vadino tiesiog „liebiodka“. Skriemuliai įtvirtinti į žemę betoniniais įtvarais, vadinamaisiais inkarais. Skriemuliams prilaikant trosus ir vienodai paskirstant jėgą, akmenį pavyko iškelti. Ištempus akmenį į viršų, jo gulykloje telkšojo vanduo.

Kriaučius užlipo ant akmens

D. Pranckus prisimena, kad šalia ant kalnelio išvilkto giganto automobiliai atrodę lyg vaikai šalia tėvo.

Labiausiai iškastu rieduliu džiaugėsi netoliese gyvenęs Petras Jasulaitis. Mat akmuo gulėjo jo tėvo žemėje. Jis užlipo ant sunkvežimio būdos, o po to – ant akmens.

P. Jasulaitis pirmasis ir išmatavo galiūną. Melioratoriai jį erzino, kad akmenį išveš Kelmėn. P. Jasulaitis sakęs, jog riedulys turi likti čia, kur rastas. Tiesą sakant, toks milžinas niekaip nebūtų nuvilktas keliolika kilometrų. Jis būtų sulaužęs tiltus, kurių iki Kelmės būtų tekę pervažiuoti bent keletą.

P. Jasulaičio, mokėjusio siuvėjo amato ir aplinkinių vadinamo kriaučiumi, garbei Vileikių kaimo milžinas ir buvo pavadintas Kriaučiaus akmeniu.

Išmatavę riedulį žmonės įsitikino, jog jis didesnis už Puntuką. Didumu nusileidžia tik Barstyčių akmeniui.

Gamtos paminklas

1994 m. jis atiteko siuvėjo sūnui Vitui, kai šis susitvarkė žemės nuosavybės dokumentus. Žemė, ant kurios pūpsojo akmuo, savininkui buvo sugrąžinta be jokių apribojimų, net nepažymint, kad joje kažko ypatingo esama, ir tik po keliolikos metų susizgribta, kad akmuo – gamtos paminklas. Žemėtvarkininkai subruzdo rengti apribojimus žemės savininkui, tačiau šis nė į kalbas nesileido. Girdi, žemė – mano, o, remiantis jūsų išduotais dokumentais, čia jokio akmens nėra, o tuo labiau – paminklo. Kol savininkas su valdininkais pliekėsi, akmuo iš gėdos vėl į žemę pradėjo lįsti.

Baigiantis 2002 m., šis akmuo buvo įtrauktas į Paveldo objektų sąrašą kaip gamtos paminklas.


Pagal wikipedija, „Šiaulių krašto“ informaciją parengė Birutė ŠNEIDERAITIENĖ

Nuotraukos iš wikipedia.org

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode