Ssc pirmasis
Ssc antrasis

Dienos nuobiros (III)

Ir nieks

Upės senai

Nebegaili
Kai ji drėskia
Sparnus
Per slenksčius
Atiduoda save
Kad nugludintų
Akmenis


Kad ant jo
Atsistotų žmogus
Toks pavargęs
Ir lėtas
Toks bedievio
Žvilgsniu
Rodos žemė
Ir visa
Būta
Jo vieno
Edeno sodu

 

Birutė Steponavičienė

2019 07 23

Powered by BaltiCode