30 metų

Baigiasi paskutinis vasaros mėnuo, kai ne tik aktyviai imame derlių, bet ir pradedame ruoštis kitiems metams.

Naujiems mokslo metams ruošiasi ne tik studentai, mokiniai, bet ir jų tėvai bei pedagogai. Nedžiuginanti daugeliui jų Švietimo ministerijos žinia, kad mokslo metų trumpinti neketinama. Savivaldybių asociacijos duomenimis, du trečdaliai savivaldybių bei tėvai nepritaria užpernai trimis savaitėmis pailgintais mokslo metais, Moksleivių sąjunga teigia, kad birželį mokslas nekokybiškas. Ministerija žada keisti finansinę paramą, reglamentavimą, bus rengiamos konsultacijos, seminarai, padedant mokyklai įgyvendinti ugdymo programą, žadama daugiau lėšų neformalioms mokinių veikloms. Tik ar tai kompensuos neprotingą buvusios ministrės sprendimą?

 

Mažeikių politikai taip pat ruošiasi svarbiam posėdžiui. Koalicija kalbasi neformalioje aplinkoje. Vis dar tebevyksta laisvo vicemero posto dalybos. „Mažeikių pavasaris“ pritaria į šį postą opozicijos atstovo kandidatūrai, kas buvo svarstyta iškart po rinkimų, tačiau šiam, dėl pirmininkės užsispyrimo, tektų trauktis iš konservatorių partijos. Palaukim savaitėlę ir pamatysim, kaip bus sudėlioti visi taškai.

O šiandien ne mažiau svarbesnis įvykis šaliai – Baltijos kelio 30-osios metinės. Šia proga trumpai apžvelkime skaudžią Tėvynei istoriją.

1940 m. Lietuvą okupavo Sovietų Sąjunga, 1939 m. rugpjūčio 23-ąją dėl to pasirašius slaptą susitarimą su nacistine Vokietija. 1940 metų rugpjūtis visiems laikams įeis į istoriją kaip galutinio Lietuvos inkorporavimo į Sovietų Sąjungą pabaiga. Vos per septynias savaites nepriklausoma valstybė prarado viską, kas buvo entuziastingai kurta iki tol daugiau nei du dešimtmečius.

Rugpjūčio 25-ąją Lietuvoje panaikinta prezidento institucija, rudenį pagal sovietinius šablonus pertvarkyta krašto savivaldos ir teismų sistema, likviduota Lietuvos kariuomenė. Už įstatymo ribų atsidūrė Trispalvė ir „Tautiška giesmė“, iš kalendoriaus dingo šv. Kalėdos, šv. Velykos, kitos religinės ir tautinės šventės. Kreipinys „ponas“ pakeistas žodžiu „draugas“. Visiškai neatsižvelgiant į geografiją, Lietuva buvo „permesta“ ir į kitą laiko juostą: laikrodžių rodyklės buvo persuktos pagal Kremlių, valanda į priekį.

Kaune sušauktame mokytojų suvažiavime nuspręsta perauklėti pedagogus, buvo oficialiai įvesta ideologinė spaudos kontrolė bei cenzūra, išmesti iš bibliotekų B. Brazdžionio, A. Vienuolio, Maironio ir kitų lietuvių bei užsienio autorių kūriniai. O kiek trėmimų į Sibirą ir kalinimų?! Kiek nukankinta laisvę gynusių jaunų žmonių?! 50 metų mokyklose nebuvo kalbama apie Lietuvos istoriją.

1989 m. rugpjūčio 23 d., per Molotovo–Ribentropo pakto pasirašymo 50-ąsias metines, trijų Baltijos šalių gyventojai reikalavo slaptą pakto protokolą pripažinti viešai ir atkurti Baltijos šalių nepriklausomybę. 19.00 val. apie du milijonai Baltijos šalių gyventojų susikibo rankomis, sudarydami žmonių grandinę nuo Talino per Rygą iki Vilniaus. Akcija subūrė 700 tūkst. žmonių Estijoje, 500 tūkst. Latvijoje ir milijoną Lietuvoje.

Didžiausias protesto akcijos pasiekimas buvo tai, kad TSRS nusileido bendram Baltijos šalių gyventojų protestui, pripažindama praeities nusikaltimus, pripažino Molotovo–Ribentropo pakto egzistavimą ir paskelbė jį negaliojančiu.

Baltijos kelias patvirtino, kad tikėjimas demokratinėmis idėjomis vienija Baltijos šalių gyventojus. Taip stiprus brolybės, vienybės ir bendro tikslo jausmas tapo svarbiu politiniu veiksniu ir galiausiai buvo pasiektas Baltijos šalių nepriklausomybės atkūrimas.

Dalis lietuvių, tarp jų ir mažeikiškių, ir šiandien išvyks Baltijos kelio pakartoti. Tik ar bus tiek norinčių, jau nekalbant apie nesančius: išėjusius anapilin ir išvykusius užsienin? Nusivylę žmonės valdžia. Pusšimčio metų auklėjimas kitokioje santvarkoje neliko be pasekmių. Kaip tame posakyje – iš miško kilęs, į mišką žiūri. Tarsi baltos varnos atrodo tie, kurie bando elgtis kitaip. Jie tiesiog pašalinami iš užimamų postų.

Visgi jau matosi prošvaistės. Jaunoji karta, nesugadinta Sovietų Sąjungos ideologijos, mąsto kitaip. Viltis atsigręžti į tikrąsias vertybes yra. Tikėkime tuo!

Powered by BaltiCode