Naujienos

Pastarąją savaitę įvykių ir naujienų apstu. Nekalbant apie nelaimes ir stichijas. Daugelio dėmesį prikaustė Pasaulio krepšinio čempionatas, naujovės mokyklose, pokyčiai politikoje ir geros žinios Bažnyčioje.

Maža valstybė – Lietuva – gali pasidžiaugti ne tik viena stipriausių pasaulyje (taip kalba apie mus varžovai) krepšinio komanda, bet ir Popiežiaus rodomu dėmesiu. Turime net du kardinolus, kai net didesnės šalys jų neturi. Tai tik rangu žemesnis už Popiežių dvasininkas. Kardinolo rangas buvo suteiktas tik 4 lietuvių kilmės katalikų dvasininkams. Jais buvo Jurgis Radvila (nuo 1583 m.), Vincentas Sladkevičius (nuo 1988 m.). Nuo 2001 m. vasario 21 d. kardinolo titulą turi Vilniaus arkivyskupas emeritas Audrys Juozas Bačkis, o nuo šių metų spalio 5 d. turės ir Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius. Pastarasis kuklinasi sakydamas, kad per jo asmenį taip pagerbiami sovietines represijas kentėję lietuviai, o pastaruoju metu Popiežiaus rodomas dėmesys Lietuvai, taip pat ir kelių lietuvių kunigų paskyrimas į aukštas pareigas Vatikane, yra įvertinimas, nepaisant okupacijos išsaugotų tautinių ir krikščioniškų vertybių.

Grįžtant į Mažeikius, turbūt vienas iš svarbiausių klausimų politiniame gyvenime – prieš savaitę įvykęs Savivaldybės tarybos posėdis. Jame priimta keletą labai svarbių sprendimų. Vienas jų – iš antro karto patvirtinta Savivaldybės administracijos struktūra. Jau pradėta vykdyti darbuotojų migracija iš vieno skyriaus į kitą, iš vienų pareigų į kitas, o kai kam neišvengiamai teks atsisveikinti su Savivaldybe ir pasiieškoti naujo darbo arba registruotis Darbo biržoje. Įteikinėjami atleidimo lapeliai, vieni – dėl formalumo perkeliant kitur, kiti – galbūt visam. Žinoma, pasipiktinimo tokia tvarka neišvengiama.Ypač iš tų, kurie tiesiogiai susiję su atleidimu ar pervedimu į žemesnes pareigas. Savivaldybėje garsiai kalbama, kad dabartiniai darbuotojai bus pakeisti „Sodros“ darbuotojais. Tais, kuriais administracijos direktorė gali pasitikėti.

Antrasis svarbus posėdyje priimtas sprendimas – vicemero paskyrimas. Taip Mažeikiuose baigta formuoti naujos kadencijos valdžia. Minimalią persvarą taryboje turėjusi valdančioji dauguma iškentėjo tik trejetą mėnesių. Būtinybė plėsti daugumą iškilo dar liepą tarybos posėdyje svarbų sprendimą boikotavus pagrindinėms dviem partijoms. Pasirinkimo nebuvo. Teko priimti konservatorius. Tik daugelį stebina kandidato pasirinkimas, tiksliau sakant, negalėjimas pasirinkti. Nuo pat pradžių bėgus nuo šito žmogaus, vis tik teko sutikti. Šantažas padarė savo darbą. Tik labai būtų gerai, kad jis liautųsi, gavus tai, ko siekta. Kol kas tai nepanašu. Garsiai Mažeikiuose kalbama, kad naujoji vicemerė, apžiūrėjusi savo būsimą kabinetą, pareikalavo remonto, naujų baldų, naujo kompiuterio, naujo telefono... Esą nenorinti jausti čia praėjusią kadenciją sėdėjusios kitos vicemerės kvapo. Va tau ir dirbama žmonių gerovei ir labui.

Turbūt pirmą kartą Mažeikių politikoje oponuos socialdemokratai. Jų ir konservatorių „draugystė“ truko neilgai. Konservatoriams prisijungus prie daugumos, jiems kito kelio neliko, kaip pasiskelbti opozicija. Neatmetama galimybė, kad prie jų septynių prisijungs ir „Mažeikių pavasario“ atstovas ar atstovai, kurių netenkina dabartinių vadovų sprendimai. O gal vienas jų net padės tarybos nario mandatą?

Posėdyje neperskirti Kontrolės komiteto, Etikos bei Antikorupcijos komisijų pirmininkai ir sudėtys. Šiuos postus, kaip ir priklauso, turėjo anksčiau opozicija pasiskelbę konservatoriai. Dabar jie atiteks socialdemokratams, kas ir turėjo būti jau padaryta. Tačiau teks laukti dar kone mėnesį.

Gerų Pasaulio krepšinio čempionato įspūdžių ir emocijų! O svarbiausia – pergalių!


Powered by BaltiCode