Novosibirsko katalikų arkivyskupijoje trečiadienį prasidėjo pastoracijos suvažiavimas, skirtas Šventiesiems Gailestingumo metams ir Rusijos katalikų Bažnyčios struktūrų atkūrimo 25 metinėms. Sekmadienį, birželio 19 dieną drauge švenčiama vyskupo Josepho Werto SJ konsekravimo 25 metinės.

Paskirtas Azijinės Rusijos Apaštalikuoju administratoriumi 1991 metais Joseph Wert SJ po vienuolikos metų tapo pirmuoju Novosibirsko „Atsimainymo“ vyskupijos ordinaru. „Atsimainymo“ vyskupija įkurta 2002 metais kartu su kitomis trimis Rusijos Federacijos katalikų vyskupijomis. Dvigubame jubiliejuje, kurio programa tęsis iki penktadienio, dalyvaus vyskupai ir pasauliečiai iš keturių Rusijos vyskupijų ir užsienio. Rusijos katalikų Bažnyčios atsikūrimo 25 metinių minėjime be kitų dalyvaus Minsko arkivyskupas Tadeuš Kondrusievič, buvęs Europinės Rusijos katalikų Apaštališkasis administratorius ir pirmasis „Dievo Motinos“ arkivyskupijos Maskvoje arkivyskupas. (Vatikano radijas).

Foto – Novosibirsko katedra - RV

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode