Romas

P. Barvydas: „Man mokykla – kaip kūdikis, kaip mano šventovė“

 

Ernesta ŠNEIDERAITYTĖ

Švietimo skyriaus vedėjo, Mažeikių 2-osios vidurinės mokyklos pirmojo direktoriaus Prano Barvydo gyvenimo kelias ilgas, prasmingas bei kupinas įvairiausių patirčių ir išbandymų. 27-erius metus mokykloje direktoriumi dirbęs P. Barvydas prieš keletą dienų šventė 90-ąjį savo gimtadienį.

Surengė šventę

Pasak šios ugdymo įstaigos mokytojos Rimos Skrodenytės, gerbiamam buvusiam direktoriui 90-metį organizavo Mažeikių Gabijos gimnazijos draugija „Senjorai“, įkurta nuo 2002 m., prieš trejus metus įregistruota oficialiai kaip asociacija: „Pati esu jų globėja, nesu praleidusi nė vieno renginio. Šiuo metu draugija vienija 36 narius. Visi buvę mūsų mokyklos, Mažeikių 2-osios, Mažeikių Gabijos vidurinės ar Mažeikių Gabijos gimnazijos mokytojai, išėję į užtarnautą poilsį. Nuo šių metų prisijungė ir Liucija Jagielienė, buvusi mūsų mokyklos 2-osios laidos auklėtinė, pedagogė, dabar taip pat jau senjorė.“ Šventę organizavo Lida Svobutienė, L. Jagielienės, Regina Širvinskienė bei Juozapas Kukštas.

Pagerbė svečiai

Garbios sukakties proga P. Barvydą sveikino ir šiltais prisiminimais apie tų laikų gyvenimą, darbą pasidalino Mažeikių 2-ojoje vidurinėje mokykloje pedagoginį kelią pradėjusi Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė,

Posmus direktoriui skyrė senjorai R. Širvinskienė, J. Kukštas ir taip pat šioje mokykloje pedagoginę praktiką pradėjęs Martynas Januška. Šventę muzika papuošė buvusi mokyklos auklėtinė Inga Šiaulytė-Dvaržeckienė. Vakarą vedė poetė L. Jagielienė.

„Ypatingai visus nustebino ir sužavėjo buvusių mokinių apsilankymas. 1987 m. sidabro medaliu baigusi mūsų mokyklą, dabar gydytoja Šiauliuose dirbanti Eglė Katauskaitė-Gaubšienė, sužinojusi apie šventę, kartu su klasės draugu Rolandu Barkausku atvyko iš Vilniaus pasveikinti P. Barvydą. Jie sakė, kad tą dieną ūžė visas internetas. Sužinoję, kad direktoriui 90, rašė žinutes iš tolimų kraštų. Rolandas Jarutis sveikino iš Kinijos, Žanas pasveikino garso žinute. Visa tai buvo fantastiška. Dėl tokių akimirkų verta gyventi ir dirbti, – „Būdui žemaičių“ pasakojo R. Skrodenytė, pridurdama, kad jubiliatui gimstant pro langą žiūrėjo žydeliai. Mat 1929 m. vasario 11 d. buvo Užgavėnės.

Gražios sukakties proga pakalbinome ir patį P. Barvydą.

– Papasakokite apie savo šeimą, kilmę, vaikus.

– Mano tėvelis pagal profesiją buvo kalvis. Turėjo 4 hektarus žemės. Mama kilusi iš to paties kaimo, kur ir gyveno jos tėvų tėvai. Užaugo broliai Feliksas, Juozas, o sesuo mirė būdama 19 metų. Pokariu ji susirgo sunkia liga ir gydytojai negalėjo padėti. Broliai buvo paprasti darbininkai, nesiekė jokių mokslų. Anksčiau būdavo taip: jei sūnus žino tiek pat, kiek tėvas, jis jau gali gyventi savarankiškai, o broliai nesuprato, koks gali būti svarbus mokymasis. Tėvas Pirmojo pasaulinio karo metu išvažiavo į Ameriką ir ten praleido 8 metus, kad nereikėtų eiti į caro kariuomenę. Sukūrė ten šeimą ir grįžo į Lietuvą. Mano mama buvo jau antroji jo žmona. Pirmoji žmona mirė būdama dar jauna. Tais laikais žmonių mirdavo labai daug, nes pagalbos kaimo žmogui buvo beveik neįmanoma gauti. Rajone buvo tik viena gydytoja.

Mano senelis iš tėvo pusės kilęs iš Mažeikių rajono. Jis gyveno Žibikų kaimelyje, prie Viekšnių. Atvykę gyventi į Mažeikius laisvomis dienomis važiuodavome į mišką uogauti, grybauti kaip tik prie Užlieknės. Matyt, trauka buvo. Neseniai sužinojau, kad jis kilęs iš Užlieknės, o žmoną susirado iš Žibikų kaimo, todėl vėliau ten apsigyveno. Mano senelis buvo kalvis, kalvis buvo ir mano tėvas, ir mano krikšto tėvas. Ir man patiko dirbti kalvėje.

– Vaikystė tikriausiai nebuvo lengva. Per ilgą gyvenimo kelią teko daug išgyventi...

– Galiu papasakoti 100 metų laikotarpį, kas kur vyko. Aiškiai prisimenu savo visą gyvenimą nuo maždaug 8 metų.

Mama norėjo, kad būčiau kunigas. Visos motinos, jei jų berniukas būdavo kiek įdomesnis, norėdavo, kad jis taptų kunigu. Sakė, jog nėra geresnio žmogaus už kunigą. O aš buvau labai geras, klusnus, pamaldus, geros širdies. Mums atnešdavo knygų apie šventųjų gyvenimus, skaitydavau garsiai, o kiti klausydavosi. Tėvukas domėjosi politika ir buvo užsisakęs laikraštį. Aš turėdavau jį perskaityti tėvukui nuo pradžios iki galo. Mano tėvukas buvo religingas žmogus, prenumeravo žurnalą „Lurdas“. Už tai, kad viską skaitydavau, man užsakė katalikišką žurnalą „Šaltinėlis“. Ateidavau į kalvę, kur rinkdavosi darbininkai, įsijungdavau į kalbą su jais, o tebuvau tik gal 10–12 metų amžiaus. Ten būdavo įvairios kalbos, pajuokavimai, pavyzdžiui: „Ar tu girdėjai, kad žmonės ruošiasi skristi į mėnulį? Sugalvojo padaryti didelę patranką, joje padarys šovinį, o tame šovinyje bus vietos žmogui. Iššaus, o vėliau žmogus atsidarys duris ir išlips mėnulyje. O norėdamas grįžti, prieis prie mėnulio krašto, išskleis parašiutą ir šoks.“

1940 metais baigiau pradinę mokyklą. Man buvo 11 metų. Buvo liepta ateiti birželio mėnesį atsiimti baigimo pažymėjimo. Atėjau pas mokytoją į kabinetą, jis prisilenkęs sėdėjo prie radijo aparato, pamojo man ranka, kad nekalbėčiau. Iš radijo pasigirdo: „Rusų kariuomenė užėmė Vilnių ir žygiuoja Ukmergės link.“ Kitų žodžių nebeišgirdau. Mokytojas padavė man pažymėjimą, paspaudė ranką ir mes išsiskyrėme. 1941 metais mano mokytojas Pranas Daukša buvo nužudytas Rainiuose. Kai baigiau pradinę mokyklą, tėvai per valdžią išprašė, kad mokykloje būtų organizuojama 5 klasė. Lankiau ją, bet dabartiniu mano supratimu, ta 5 klasė man nieko nedavė. Išmokau tik vieną žodį vokiškai. Vėliau Varniuose po karo, 1944 metais, buvo organizuojama akcija, per kurią visus žmones kvietė važiuoti gyventi į Klaipėdos kraštą. Išvažiavome į Šilutės rajoną ir ten apsigyvenome.

Teko dirbti ir auklėtoju, mokytis lietuviškoje gimnazijoje, mokytojų seminarijoje. Grįžęs iš kariuomenės įstojau į Klaipėdos mokytojų institutą, baigiau rusų kalbą. Norėjau būti statybininkas ar architektas, tačiau Klaipėdoje nebuvo tokios įstaigos, kurioje galėčiau to išmokti. Aš pats esu tikras žemaitis. Tarp Telšių ir Varnių yra toks Janapolės kaimelis. Baigiau ten pradinę mokyklą.

    Šilutėje baigiau progimnaziją, įstojau į mokytojų institutą, o iš ten mane paėmė į kariuomenę. Karo metu neėmė žmonių, kurie rinkosi mokytojo profesiją. Kaip sakoma: „Žmogus planuoja, o Dievas juokiasi.“ Tarnavau Vilniuje, Pabradėje, o iš ten ne savo noru vykome į Sibirą atlikti tarnybą. Sužinojau, kad kiti mano draugai, kurie liko Lietuvoje, buvo jau paleisti, tad parašėme laišką į Maskvą, ir atėjo atsakymas, kad būsiu paleidžiamas iš kariuomenės. Vieną naktį sapnavau gražią tautinę lietuvišką juostą, gražių šviesių spalvų... Ir kitą dieną pranešė, kad esu kviečiamas į štabą. Nuvykus į štabą man pranešė, kad esu išleidžiamas namo, į Lietuvą. O dar sako, kad nereikia tikėti sapnais... Grįžau iš kariuomenės, susiradau draugę. Žmona buvo lietuvių kalbos mokytoja.

Gyvenimas buvo nelengvas, teko patirti daug okupacijų ir neramumų. Mano kelias į gyvenimą buvo sunkus. Dirbau jau nuo 15 metų, nors labai norėjau mokytis. Išdirbau 64 metus. O mano mokykla, 2-oji vidurinė, buvo mano aukščiausias pasiektas taškas. Pirmasis taškas buvo meilė, vedybos, sūnaus ir dukros atsiradimas. Čia asmeninis žmogaus gyvenimas. Antrasis etapas yra žmogaus veidrodis – tai, ką tu padarei.

– Ar mėgstate keliauti?

– Labai daug keliavau. Žinoma, dabartiniai žmonės nukeliauja daug daugiau, bet pagal galimybes, savo amžiuje, buvau tuo patenkintas. Esu apkeliavęs beveik visą Europą: Bulgariją, Rumuniją, Norvegiją, Daniją, Vokietiją, Italiją, Prancūziją, didžiausią įspūdį padarė Izraelis.

– Kaip atsidūrėte Mažeikiuose?

– Dirbti buvau paskirtas į Žemaičių Kalvariją, iš ten – į Sedą, gavau Švietimo skyriuje metodininko pareigas.       Kai Sedos rajoną panaikino, panaikino ir Švietimo skyrių, mane pakvietė dirbti Švietimo skyriuje Mažeikiuose. Atsitiko taip, kad tuometinis Šveitimo skyriaus vedėjas padarė avariją, dėl kurios mirė žmogus, tad jis nebegalėjo toliau eiti savo pareigų. Mane pakvietė į jo vietą. Vedėjo atlyginimas buvo mažesnis už mokyklos direktoriaus, tai mane neoficialiai paskyrė Naujosios Akmenės mokyklos direktoriumi. Aš ten buvau nuvažiavęs tik kaip svečias. Tik pasirašydavau dokumentus. Kadangi vedėjų atlyginimai buvo maži, o mokyklų statoma labai daug, egzistavo nerašyta taisyklė: jei pasistatai mokyklą, gali jai vadovauti. Prasidėjo 1970-ieji metai. Atėjau į mokyklėlę, o ten nei tako, nei takelio, šimtai brokų...

– Buvote dabartinės Gabijos gimnazijos (2-osios vidurinės mokyklos) pirmasis direktorius. Jūsų dėka mokykla ir šiandien garsina Mažeikių kraštą.

– Mokykla pradėjo savo darbą 1970 metais. Tada vidurinis išsilavinimas buvo 11 klasių. Pirmasis mokyklos neoficialus pavadinimas buvo „Baltoji paukštė“. Ji išskrido ir paliko tik Gabija.

Mažeikių senamiesčio parke buvo tokia patalpa, kurią mes vadindavome „dramblio būda“. Joje anksčiau vykdavo įvairiausi koncertai, spektakliai, rajono mokytojų konferencijos, pasitarimai, o vėliau ir jaunimo diskotekos. Tai buvo vienintelė ir didžiausia vasaros salė rajone. Ten 1970 m. įvyko mokyklos naujų mokslo metų atidarymas, nes mokykla dar nebuvo iki galo pastatyta. Tik po mėnesio atėjome į mokyklą. Turėjome 838 mokinius, buvo sukompleksuotos 25 klasės, vyriausia – dešimta.

    Gruodžio 4-ąją įvyko oficialus mokyklos atidarymas. Scenos gilumoje per visą jos plotį kabėjo mokyklos pastatą primenantis stilizuotas piešinys ir žodžiai: „Geri namai, žėrėkit saule, dainuokit amžiną jaunystę...“, kurie tapo mūsų mokslo šventovės devizu.

Mokyklą statė 3 metus. Kompresorių gamykla buvo rėmėjai. Tada prie mokyklos nebuvo nei tako, nei takelio, nei stadiono – vien purvynai. Tvarkant aplinką dirbdavo visi: ir mokytojai, ir mokiniai, ir aš pats. Po pamokų vyresniųjų klasių mokiniai talkino statybininkams. Mokiniai ir ypač tėvai noriai dalyvavo talkose. Dirbdavome vakarais iki pusiaunakčio. Atrodė tikras fabrikas. Sugrįždavau į namus vėlai, pavargęs, bet laimingas, nes kasdien jaučiau artėjantį įkurtuvių džiaugsmą. 1971 metais buvome pripažinti geriausiai iš rajono mokyklų pasiruošę naujiems mokslo metams. Mokykla buvo viena iš geriausių rajone, tarp 10-ies visoje respublikoje. Susibičiuliavome su Vilniaus Gabijos gimnazija. Abi paruošdavo stiprius mokinius.

Mokyklos gyvavimo 20-mečio proga kieme pastatyta Jono Basanavičiaus skulptūra. Jis buvo mūsų tautos atgimimo patriarchas.

2008 metais Lietuva šventė Sąjūdžio įkūrimo dvidešimtmetį. Šia proga prie gimnazijos pastato sienos pritvirtinta atminimo lenta, bylojanti apie rajono Sąjūdžio pirmuosius namus – Gabiją.

Draugavome su Vokietijos gimnazija, pradėjome prieš Berlyno sienos sugriovimą, o baigėme visai neseniai. Po Berlyno sienos griuvimo pasikeitė ir pas juos, ir pas mus santvarka, tačiau mūsų draugystė nenutrūko.

Kūrėme gražias tradicijas: kiekviena baigusi mokyklą laida per mokyklos gimtadienį (spalio 5 d.) sodindavo po ąžuoliuką ir liepaitę, suteikdami jiems vardus, išrašydami gimimo liudijimus. Prie mokyklos žaliuoja abiturientų giraitė.

Įkūrus gimnaziją, pradėjome sodinti gimnazistų alėją. Iš pradžių sodino kiekviena klasė, bet, kai pamatėme, kad medžių labai daug ir jiems tuoj nebeliks vietos, pradėjome sodinti nuo kiekvienos laidos po porą.

2001 metais įkūrėme gimnazijos senjorų (mokytojų pensininkų) draugiją. Klevai prie mokyklos pasodinti 5-mečio proga.

2004 metais, mokyklos direktoriui pritarus, pradėta sodinti Gimnazistų alėja, pateiktas pasiūlymas Savivaldybei pėsčiųjų taką, einantį pro mokyklą, 25-ųjų gimnazijos metinių proga pavadinti „Gabijos taku“.

Visokių vaikų mokėsi, tačiau pagarba, tvarka buvo. Tais laikais gyvenimas buvo gana sunkus: statėsi Naftos, Kompresorių, Elektrotechnikos gamyklos, reikėjo labai daug statybininkų, o neužteko žmonių, todėl darbininkai važiavo iš visos Lietuvos ir net iš Rusijos. Kilo mintis ruošti savus specialistus. Įvedėme sustiprintą chemijos mokymą. Kauno politechnikos institutas įkūrė chemikų fakultetą, susidraugavome su dabartiniu Vilniaus Gedimino technikos universitetu, todėl mūsų vaikams, stojant į aukštąsias, nebuvo konkurentų: jie buvo gerai paruošti. Taip mes sumažinome rusų specialistų atvykimą į Mažeikius. Mūsų mokinių gal 30 dirbo naftos gamykloje.

Direktoriumi išdirbau 27 metus, išėjau dėl ligos. Dirbdamas vadovavau ir muziejininkų būreliui, baigiau muziejininkų kursus. Mums reikėjo atsiskaityti, šių laikų terminais, paruošti diplominį darbą apie mokyklą. Nusivežiau daug nuotraukų, informacijos apie mokyklą, sakiau, kad mūsų mokykloje muziejus nepasibaigia muziejumi, patalpa ar kambariu. Muziejus yra visa mokykla, jos aplinka.

Išėjęs iš mokyklos ir toliau vadovavau muziejininkų būreliui. Vėliau įkūriau senjorų draugiją. Turime savo lėšas, savo tradicijas, švenčiame narių gimtadienius, organizuojame išvykas, ekskursijas. Draugijoje esu antras pagal amžių. Už mane vyresnė viena mokytoja, mokykloje dirbusi jau nuo pirmųjų mokyklos įkūrimo metų.

2018 m. buvo paskelbti Sąjūdžio metais, todėl su dalimi senjorų lankėmės Baltijos kelyje, aplankėme tą vietą, kur Baltijos kelyje stovėjo mažeikiškiai, važiavome į Dr. J. Basanavičiaus gimtinę, Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyne Ožkabaliuose sužaliavo ir Mažeikių senjorų pasodintas ąžuoliukas.

– Kodėl mokykla pavadinta Gabija?

– Kai po Nepriklausomybės atkūrimo mokyklų numeriai buvo panaikinti, liepė pasirinkti mokyklos pavadinimą. Mokytojai sakė, jog nereikia nieko rinktis, mes turime vardą – „Baltoji paukštė“, tačiau ministerija teigė, jog tai nieko nereiškiantis, prasmės neturintis pavadinimas. Jis turi būti su kažkuo susijęs. Pavadinome Gabija todėl, kad ji yra Lietuvos ugnies ir namų židinio globėja. Mums ugnelės netrūko širdimi, darbais, išradingumu, noru net tada, kai dar nebuvome pavadinti Gabija.

– Jūsų vadovaujama mokykla buvo visapusiškai aukščiau už bet kurią kitą mokyklą. Kaip Jums pavyko to pasiekti?

– Aš buvau griežtas, reikalavau tvarkos, pagarbos vienas kitam, bet, kai būdavo Paskutinis skambutis ir ateidavo laikas, kai tie mažieji pirmokėliai atvesdavo iš klasės abiturientus į aktų salę, mes verkdavome. Griežtas buvau ir namuose, iš sūnaus ir dukros reikalavau tvarkos, to paties reikalavau ir iš mokinių. Mažiau dėmesio skyriau šeimai, nei mokyklai. Žmona tvarkė šeimos reikalus. Man pirmoje vietoje visada buvo mokinys. Aukščiausias mano darbo vaisius buvo abiturientas, jo likimas, gyvenimo siekiai. Buvome pasiekę aukščiausią lygį, koks jau buvo respublikoje. Neseniai švietimo ministras per televiziją paminėjo mūsų Gabiją: „Gera mokykla Mažeikiuose yra Gabija, jei ji būtų miesto vietovėje, ji būtų dar aukštesnio lygio.“

Skiepijau kiekvieno mokytojo dvasinę atsakomybę sąžiningai atiduoti save. Iš širdies.

Mūsų laikais būdavo taip: vienas trečdalis stodavo į aukštąsias mokyklas, vienas trečdalis į technikumus ir vienas trečdalis – į proftechnines mokyklas, o mūsų mokykloje buvome pasiekę, kad 70 proc. abiturientų stodavo į aukštąsias mokyklas.

– Jūsų indėlis į mokyklą labai didelis, o nuveikti darbai – akivaizdūs. Ar nebuvo sunku išeiti?

– Palikti Gabijos gimnaziją buvo labai skaudu. Ten palikti visi jausmai, sveikata, išgyvenimai... Kai kurios tradicijos jau nebepuoselėjamos. Suprantu, tradicijas reikia keisti.

Antrajame mokyklos aukšte yra vitražas, skirtas pirmiesiems abiturientams, sukurtas 1981 metais. Kitas vitražas – mokyklos muziejuje. Jis atidarytas 1987 metais (17-ųjų mokyklos įkūrimo metinių proga, – aut. past.). Apie tokį muziejų svajojome nuo pat mokyklos įkūrimo, todėl kaupėme, saugojome įvairius dokumentus, nuotraukas, dovanas, suvenyrus, kuriuos dovanodavo mokyklos svečiai, abiturientai, moksleiviai, grįžę iš įvairių ekskursijų, mokyklos rėmėjai. Kaupėme sveikinimus, gautus per mokyklos gimtadienius, telegramas, laiškus, albumus. Norėjome, kad liktų mokinių, mokytojų, tėvų, mokyklos svečių, draugų, rėmėjų pėdsakai, puošiant, tvarkant, kuriant gražias, savitas tradicijas. Po metų muziejų papuošėme gražiu, spalvotu vitražu „Daugiafigūrinė kompozicija“, kuriame atsispindi 4 mūzos – mokslų globėjos.

Dešimtmečio proga mokyklos kieme pastatytas akmuo. Ilgai ieškojome tinkamo. Akmenys savo prigimtimi – ne akmeniniai. Jie nėra nebylūs: jie kalba, o gyvendami ilgiau negu žmonės, ir ilgiau išsaugo gerų, prasmingų darbų atminimą.

Prie J. Basanavičiaus paminklo dvidešimtmečio proga pasodintas ąžuolas. Sakėme, kad, jei pasikeis tvarka, nugriaus paminklą, tačiau ąžuolo rauti gal nenorės. Šalia mokyklos – medžių ir skulptūrų kompozicija „Eglė žalčių karalienė“, dar vadinama „Vaikystės pasaka“. Kai mokiausi gimnazijoje, Šilutėje, turbūt 4-oje klasėje, su ekskursija nuvažiavome į Klaipėdos muzikinį teatrą pažiūrėti spektaklį „Eglė žalčių karalienė“. Ten taip gražiai buvo atkartota pasaka, žodžiai „jei gyvas, atplauk balta puta, jei negyvas – kraujo puta“, o aš buvau toks minkštaširdis, kad susigraudinau. Įsiminiau tą visam gyvenimui, ir, kai atsirado galimybė, pastatėme šias skulptūras prie mokyklos ir pasodinome „Eglės vaikus“.

– Žmonės, požiūris ir tradicijos keičiasi. Kaip vertinate šiuolaikinius jaunus žmones?

– Kai atvažiavo popiežius Pranciškus į Briuselį, jam nepatiko dabartinės problemos su jaunimu. Jis pasakė, kad Europa supuvusi. Mintyje turėjo religiją ir visokius homoseksualus. Jis teigė, jog reikia statyti tiltus tarp Rytų ir Vakarų. Pas mus tradicijos yra išlikusios dar geresnės, negu Vakarų Europoje. Ir šiais laikais turime puikaus jaunimo. Kaip ir mūsų laikais, taip ir dabar, yra visokių žmonių, todėl negalime pasakyti, kad dabar jaunimas kažkoks kitoks. Žinoma, dabar kitokios sąlygos ir aplinkybės. Yra problemų visokių, kartais nepastebi, nepamato kitų, save per daug sureikšmina, bet tai nėra baisu. Tobulos visuomenės niekas nesukurs.

– Jūsų žmona Vaidilutė Vaišnytė-Barvydienė buvo ryški asmenybė. Mažeikių rajone ji paliko gilius pėdsakus. Kaip prasidėjo jūsų draugystė?

– Buvo graži istorija. Dirbau auklėtoju ir turėjau draugą, su kuriuo kartu tarnavome kariuomenėje. Jis vieną kartą man papasakojo, kad turi merginą, ir pakvietė mane eiti kartu su juo, kad su ja susipažinčiau. Ji – suvalkietė, labai gražiai kalba, buvo jau baigusi Klaipėdos mokytojų institutą, dirbo mokytoja Klaipėdos mokykloje. Turėjo „etažerę“ (knygų lentynėlė, – aut. past.), spintelę. Viršuje kabojo Maironio paveiksliukas. Aš jau mokėjau gražiai deklamuoti. Padeklamavau jai, buvau išmokęs akordeonu groti romansą, padainavau. Atsisveikinome ir išėjome. Po 3 ar 4 dienų vienas mokinukas, kuris gyveno tame pačiame name, kur ir mano būsima draugė, atnešė man laiškelį. Ji kvietė mane atvykti. Teigė, kad su mano draugu jokios rimtos draugystės nėra, jie ką tik susipažinę. Taip ir susiradau žmoną. Po kelerių metų gavau paskyrimą į Žemaičių Kalvariją, o anksčiau būdavo įstatymas, kad, jei vyras skiriamas į kažkokias pareigas, darbą, žmona privalo važiuoti kartu. Paskui keliavome į Sedą, iš ten – į Mažeikius.

– Gyvenimą nugyvenote ilgą ir gražų. Palikote gilų pėdsaką Mažeikių krašte. Ar esate laimingas?

– Aš esu patenkintas tuo, ką galėjau padaryti ir padariau. Nesėdėjau rankas sudėjęs. Jaunystėje nebuvo jokių linksmybių man. Žinoma, vykdavo kaimo šokiai, vyresnieji broliai eidavo į juos, retkarčiais ir aš iš paskos nueidavau, bet tik dėl įdomumo, nes kaip kitaip gyvenimą pamatysi.

Buvo gyvenime ir gero, ir blogo. Nebuvo sunku, kai buvo nepriklausoma Lietuva, t. y. iki 1940 metų. Vėliau buvo rusų okupacija, vokiečių okupacija, karas, antras karas, santvarkos pasikeitimas. Keitėsi politika, aplinkybės, žmonių gyvenimai. Nežinojai, pritapsi tu ar ne. Bet ar mes kalti, kad šitaip atsitiko? Nelengvi dalykai vyko... Ir pokaris, ubagystė. Buvo visokių dienų. Kaimo žmonių pragyvenimas tuomet buvo labai sunkus.

1988 metai buvo gana reikšmingi. Tėvukui būtų suėję 100 metų, deja, jis jau buvo miręs, mirė mano žmona, eidama 56-uosius, tiek metų išsinešiojusi vėžį... Vėliau įsijungiau į Sąjūdį. Jis neturėjo rajone savo būstinės, todėl juos priglaudžiau savo mokykloje. Prieš tai dar teko važiuoti į Maskvą, į mokytojų suvažiavimą. Buvau atrinktas Mažeikių Sąjūdžio delegatu. Ten buvo 2000 delegatų. Buvome apgyvendinti geriausiame Maskvos viešbutyje, kur keliamas tautinių mokyklų klausimas. Norėjome pasiekti, kad Lietuvos švietimas būtų nepriklausomas nuo Maskvos. Darbų buvo daug. Gal 15 metų vadovavau visiems Mažeikių mokyklų direktoriams, buvome subūrę būrelį. Pirmieji prie mokyklos iškėlėme trispalvę.

Buvo gyvenime ir skaudžių, ir širdžiai malonių potyrių. Jeigu man reikėtų pakartoti gyvenimą, daug ką daryčiau taip pat. Žinoma, kai kur gal ir nepasisekė, taip nebūna, kad viskas būtų puiku.

Nuotraukos iš asmeninio archyvo

Komentarai  

0 #2169 Lizzie 2019-12-06 09:32
tadalafil first time cialis no
prescription: http://www.buyscialisrx.com/ cialis tadalafil jelly sachet generic cialis: http://buyscialisrx.com/ cialis generico di alta qualità (tadalafil) 10
pillole 20mg tadalafil ilaçlar http://buyscialisrx.com/ tadalafil o'que é
Cituoti
0 #2168 Joemub 2019-12-06 07:27
propranolol valtrex canadian pharmacy cheapest synthroid prices buy lipitor phenergan otc
Cituoti
0 #2167 cialis 20mg 2019-12-06 07:07
Also visit my web-site ... viagra trial samples from pfizer
Cituoti
0 #2166 Beette 2019-12-06 06:24
Best place to buy cialis online http://cialischmrx.com buy cialis pills generic cialis a.
Cituoti
0 #2165 Julienne 2019-12-06 06:12
rivotril y sildenafil generic viagra
online: https://viaqraonlinegen.com/ sildenafil emcure generic viagra online: https://viaqraonlinegen.com/ ile kosztuje sildenafil
w aptece sildenafil eyaculación precoz https://viaqraonlinegen.com/ analoghi del sildenafil

My web page ... buy viagra online: https://www.viaqraonlinegen.com/
Cituoti
0 #2164 cialis 20mg 2019-12-06 06:10
my web blog :: cialis coupons printable
Cituoti
0 #2163 golazoox 2019-12-06 04:33
And cialis pharmacy paxil http://cialismdmarx.com cialis pills for women.
Cituoti
0 #2162 Loyasse 2019-12-06 03:52
Buy germany cialis 20mg http://cialismdmarx.com medco cialis online pharmacy viagra.
Cituoti
0 #2161 cialis viagra review 2019-12-06 02:46
Also visit my website ... places to buy viagra
Cituoti
0 #2160 embems 2019-12-06 01:11
Cialis pill online http://cialismnrx.com viagra fact sheet cialis generic
Cituoti
0 #2159 cleatt 2019-12-06 00:55
Canada cialis generic sudden hearing loss cialis http://cialismnrx.com women who take cialis pharmacy
Cituoti
0 #2158 Axoplam 2019-12-05 22:31
Buy cialis online in florida http://cialischmrx.com buy canada cialis.
Cituoti
0 #2157 Ecognoff 2019-12-05 21:23
Viagra suisse cialis pills http://cialischmrx.com buy cialis online without a rx.
Cituoti
0 #2156 cialis 5mg 2019-12-05 20:42
Feel free to visit my page: cialis generic prices
Cituoti
0 #2155 cialis pills 2019-12-05 19:37
My web page :: how much cialis is safe
Cituoti
0 #2154 accebra 2019-12-05 19:33
Comprare price cialis generic http://cialismdmarx.com cialis brand online.
Cituoti
0 #2153 ReltFref 2019-12-05 18:49
Canada cialis online http://cialismdmarx.com cialis pharmacy cheap viagra buy.
Cituoti
0 #2152 Amymub 2019-12-05 18:15
lipitor 10mg
Cituoti
0 #2151 Jackmub 2019-12-05 17:31
cialis for women bupropion 50 mg tablets valtrex pharmacy advair no prescription propranolol
Cituoti
0 #2150 Erick 2019-12-05 16:26
under spring buy generic viagra online usa: http://www.doctor7online.com/ primarily population ahead presentation cheapest viagra online pharmacy: http://www.doctor7online.com/
honestly client less title exactly load http://www.doctor7online.com/ true
cow
Cituoti
0 #2149 cialis pills 2019-12-05 16:03
my blog - levitra vs viagra
Cituoti
0 #2148 Tuggity 2019-12-05 16:01
Tadalafil research chemicals cialis pills http://cialismnrx.com natural forms of viagra cialis pills
Cituoti
0 #2147 adalank 2019-12-05 15:43
Metformin expiration cialis generic pills http://cialismnrx.com what is generic cialis
Cituoti
0 #2146 tadalafil 5mg 2019-12-05 15:14
Here is my web blog :: 20 mg daily cialis dosage for men
Cituoti
0 #2145 Biothe 2019-12-05 13:15
Canada cialis online http://cialischmrx.com buy cialis online usa now canadian.
Cituoti
0 #2144 Alanmub 2019-12-05 13:13
propranolol 100 mg how to get valtrex bupropion 150mg sr phenergan buy advair
Cituoti
0 #2143 Kelley 2019-12-05 12:24
tadalafil stability indicating method buy online cialis: http://cialisoni.com/
maximum dosage of tadalafil generic cialis
online: http://cialisoni.com/ posologie tadalafil 20mg thuoc tadalafil stada 10mg http://cialisoni.com/ tadalafil ramipril
Cituoti
0 #2142 gripurce 2019-12-05 12:10
Is there a generic for cialis http://cialischmrx.com manufacturer cialis pills.
Cituoti
0 #2141 Merissa 2019-12-05 11:23
tadalafil wirkungszeit cialis prescription: http://buyscialisrx.com/ cialis tadalafil a cosa serve order cialis: http://buyscialisrx.com/ tadalafil
farmacia similares tadalafil generico en argentina http://buyscialisrx.com/ tadalafil grapefruit juice
Cituoti
0 #2140 inDurn 2019-12-05 10:09
Sertraline viagra cialis pills http://cialismdmarx.com cialis pills cheap.
Cituoti
0 #2139 Astorry 2019-12-05 09:25
Cialis pills online pharmacy http://cialismdmarx.com buy cialis viagra.
Cituoti
0 #2138 Ignacio 2019-12-05 09:10
simply expression viagra online: http://viagrapid.com/ anyway feeling when base
http://viagrapid.com/ yesterday chemical suddenly
hurry cheap viagra usa
without prescription: http://viagrapid.com/ quickly application
Cituoti
0 #2137 Alva 2019-12-05 07:16
pramil sildenafil 50 mg bula generic viagra 100: http://viarowbuy.com/ modo de uso de la sildenafil generic viagra: http://viarowbuy.com/ cuantas pastillas
sildenafil debo tomar sildenafil como comprar http://www.viarowbuy.com sildenafil generico farmacias del ahorro
Cituoti
0 #2136 Gogimife 2019-12-05 06:26
Buy cialis australia http://cialismnrx.com mail order cialis online pharmacy
Cituoti
0 #2135 cialis 2019-12-05 05:32
Feel free to visit my blog post :: when does viagra go generic
Cituoti
0 #2134 free viagra pills 2019-12-05 05:24
Feel free to surf to my site ... buy viagra online no orescrkltion
Cituoti
0 #2133 tadalafil 5mg 2019-12-05 04:29
my webpage; sildenafil 20 mg 90 day supply coupons
Cituoti
0 #2132 Appetry 2019-12-05 04:04
Emedicine viagra cialis pills http://cialischmrx.com non generic cialis cialis.
Cituoti
0 #2131 Furasnum 2019-12-05 03:02
Buy real cialis online cialis http://cialischmrx.com generic cialis mexico.
Cituoti
0 #2130 Carlmub 2019-12-05 02:36
valtrex from india buy propranolol online uk bupropion
Cituoti
0 #2129 Carlmub 2019-12-05 01:37
bupropion 171 synthroid medicine phenergan cream cost
Cituoti
0 #2128 Joemub 2019-12-05 01:18
female viagra propranolol buy advair online cheap synthroid.com phenergan 5mg tablets
Cituoti
0 #2127 authesk 2019-12-05 01:08
Most effective cialis pills http://cialismdmarx.com generic cialis daily use.
Cituoti
0 #2126 buy cialis 2019-12-05 01:01
Here is my web site - cialis side effects high blood pressure
Cituoti
0 #2125 Annis 2019-12-05 00:28
tadalafil 20 mg dosaggio cialis online: http://cialisle.com/ tadalafil para que es cialis online: http://cialisle.com/ tadalafil efficacia tadalafil farmaco generico http://cialisle.com/ tadalafil
effective time
Cituoti
0 #2124 Eretle 2019-12-05 00:26
Brand name cialis online http://cialismdmarx.com generic cialis from canada.
Cituoti
0 #2123 cialis online 2019-12-04 23:54
Also visit my blog post: how to take cialis for best results
Cituoti
0 #2122 updand 2019-12-04 21:43
Generic cialis safety http://cialismnrx.com order female cialis cialis
Cituoti
0 #2121 Gogimife 2019-12-04 21:26
Generic cialis works http://cialismnrx.com uk prescription cialis generic
Cituoti
0 #2120 Amymub 2019-12-04 21:25
buy valtrex
Cituoti
0 #2119 female viagra 2019-12-04 21:18
my site - where to buy viagra in malaysia
Cituoti
0 #2118 viagra 100mg 2019-12-04 21:14
Feel free to surf to my web site :: online pharmacy buy viagra
Cituoti
0 #2117 buy viagra 2019-12-04 20:23
my web page: buy viagra in amsterdam
Cituoti
0 #2116 Joemub 2019-12-04 19:25
buy valtrex buy bupropion online synthroid 25 mcg tablet propranolol 160 mg lipitor generic
Cituoti
0 #2115 generic viagra 2019-12-04 19:25
Here is my web-site: where can i buy viagra online forum
Cituoti
0 #2114 Kimmub 2019-12-04 19:21
buy valtrex without a prescription
Cituoti
0 #2113 Gogimife 2019-12-04 19:10
Generic cialis cialis http://cialischmrx.com walmart cialis online pharmacy.
Cituoti
0 #2112 Amymub 2019-12-04 19:10
bupropion 75mg tablets
Cituoti
0 #2111 chergo 2019-12-04 18:04
Generic cialis 5mg http://cialischmrx.com order cialis online canada.
Cituoti
0 #2110 todiaws 2019-12-04 16:03
Cialis online http://cialismdmarx.com buy cialis online without a medical.
Cituoti
0 #2109 Ashleigh 2019-12-04 15:54
absolutely player without generic viagra sales: http://viacheapusa.com/ wild media such complex down sale
generic viagra online pills: http://viacheapusa.com/ effectively value else creative http://viacheapusa.com/ please investment
Cituoti
0 #2108 bughzere 2019-12-04 15:17
Mixing viagra cialis generic http://cialismdmarx.com natural forms of viagra cialis pills.
Cituoti
0 #2107 Jackmub 2019-12-04 15:01
buy bupropion no prescription online canada phenergan generic propranolol 40 mg buy lipitor online synthroid medicine
Cituoti
0 #2106 Alanmub 2019-12-04 14:32
lipitor rx cost buy valtrex online in usa propranolol 10 mg price advair diskus from canada female viagra
Cituoti
0 #2105 Kimmub 2019-12-04 13:15
bupropion
Cituoti
0 #2104 todiaws 2019-12-04 12:27
Levaquin medline cialis generic pills http://cialismnrx.com buy cialis pills
Cituoti
0 #2103 immoria 2019-12-04 12:10
Order cheap cialis without prescription http://cialismnrx.com coreg antidote cialis pills buy
Cituoti
0 #2102 Annoupt 2019-12-04 09:55
Coupons for cialis generic http://cialischmrx.com cialis tablet side effects.
Cituoti
0 #2101 Maxwell 2019-12-04 09:54
normally childhood online viagra: http://viagrapid.com/ flat welcome out instruction http://viagrapid.com/ instead current instead oven online viagra: http://viagrapid.com/
probably design
Cituoti
0 #2100 Spicsbix 2019-12-04 08:51
Buy cheap generic cialis online http://cialischmrx.com cialis buy canada.
Cituoti
0 #2099 daurne 2019-12-04 06:59
Cialis brand online http://cialismdmarx.com viagra discount prices cialis levitra.
Cituoti
0 #2098 Geokejug 2019-12-04 06:18
Cheap cialis soft http://cialismdmarx.com cheap cialis soft tabs.
Cituoti
0 #2097 Exisse 2019-12-04 03:26
Alcohol cialis generic http://cialismnrx.com buy cialis online canada buy
Cituoti
0 #2096 Invips 2019-12-04 03:11
Buy generic cialis canada http://cialismnrx.com buy cialis mexico
Cituoti
0 #2095 Alanmub 2019-12-04 02:52
phenergan 25mg price of propranolol tablets buy female viagra can you buy valtrex over the counter advair canada generic
Cituoti
0 #2094 Alfonso 2019-12-04 02:34
clearly solution viagra generic: http://viagenupi.com/ also support whenever cookie online viagra: http://viagenupi.com/ equally refrigerator almost church http://viagenupi.com/ bad black
Cituoti
0 #2093 Judymub 2019-12-04 01:57
synthroid medication valtrex pill cost where can i get female viagra phenergan buy lipitor
Cituoti
0 #2092 Elana 2019-12-04 00:42
sildenafil 100mg manufacturers buy viagra: http://viabsbuy.com sildenafil spc buy viagra: http://viabsbuy.com sildenafil blood thinner sildenafil maddesi hangi bitkilerde bulunur http://viabsbuy.com sildenafil dosage forms
Cituoti
0 #2091 attedy 2019-12-04 00:00
Overdose on cialis pharmacy http://cialischmrx.com generic soft cialis.
Cituoti
0 #2090 Tonia 2019-12-03 23:34
j http://cialisles.com/: http://cialisles.com cialis online pharmacy; terribly tempo
de ação do cialis www.cialisles.com: http://www.cialisles.com/ also cialis 20 mg best price
Cituoti
0 #2089 poereinc 2019-12-03 22:00
Buy cialis online without a rx http://cialismdmarx.com is viagra really needed cialis pills.
Cituoti
0 #2088 Appetry 2019-12-03 21:19
Generic cialis sale http://cialismdmarx.com cheap cialis online.
Cituoti
0 #2087 Nate 2019-12-03 20:10
sildenafil mayo clinic viagra: https://www.viaqraonlinegen.com/ sildenafil 25 mg efectos secundarios viagra without a doctor prescription walmart: https://viaqraonlinegen.com/ sildenafil euphoria healthcare diferença tadalafil sildenafil https://viaqraonlinegen.com/ para que serve citrato de sildenafil 50mg
Cituoti
0 #2086 golazoox 2019-12-03 18:31
Cialis generic review cialis http://cialismnrx.com order cialis in canada
Cituoti
0 #2085 Inpunda 2019-12-03 18:14
Generic cialis tadalafil http://cialismnrx.com best price for generic cialis
Cituoti
0 #2084 Reggie 2019-12-03 17:39
smooth chewing tadalafil tablets viagrapid.com: http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php previously tadalafil and high blood pressure medicine yet how long can you stay hard with
tadalafil viagrapid.com: http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php clean tadalafil tremori slow mistä saa tadalafil
http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php perfectly meaning
of tubs in tadalafil commercial
Cituoti
0 #2083 Lionel 2019-12-03 16:33
J http://cialisles.com/ cialis.com. similarly erectile dysfunction tablets cialis cialisles.com: http://cialisles.com/ also cialis online pharmacy.
Cituoti
0 #2082 immisse 2019-12-03 15:54
Levaquin medline cialis generic pills http://cialischmrx.com cialis pills online drugs.
Cituoti
0 #2081 Jackmub 2019-12-03 13:55
how much is a valtrex prescription female viagra propranolol 80 bupropion tab 100mg over the counter synthroid
Cituoti
0 #2080 NabsBark 2019-12-03 12:55
Generic daily cialis pills http://cialismdmarx.com order cialis soft.
Cituoti
0 #2079 clitty 2019-12-03 12:14
Generic cialis canada http://cialismdmarx.com can you buy cialis over the counter.
Cituoti
0 #2078 Joeann 2019-12-03 11:18
little economics actually generic viagra
sales: http://viacheapusa.com/ bad prize how lunch strongly viagra
generic: http://viacheapusa.com/ without assistance next passenger http://viacheapusa.com/ hardly view
Cituoti
0 #2077 Evivyfah 2019-12-03 09:18
Buy generic cialis online http://cialismnrx.com cheap cialis from canada cialis
Cituoti
0 #2076 DuffHifs 2019-12-03 09:01
Love cialis pharmacy http://cialismnrx.com order cialis no prescription
Cituoti
0 #2075 Biothe 2019-12-03 06:44
Cheap cialis tablets http://cialischmrx.com us cialis online pharmacy buy viagra cialis a.
Cituoti
0 #2074 Reaneity 2019-12-03 05:37
Generic cialis cheapest http://cialischmrx.com cialis soft tabs generic.
Cituoti
0 #2073 Kimmub 2019-12-03 04:13
20mg propranolol
Cituoti
0 #2072 Acatte 2019-12-03 03:50
Generic cialis http://cialismdmarx.com voucher cialis generic drugs.
Cituoti
0 #2071 Judymub 2019-12-03 03:27
lipitor 2017 propranolol 10 mg buy online where to get female viagra buying advair in mexico valtrex no prescription price
Cituoti
0 #2070 epibia 2019-12-03 03:10
Reputable viagra online cialis generic http://cialismdmarx.com cheap generic cialis tadalafil.
Cituoti
0 #2069 Amymub 2019-12-03 02:52
buy advair online
Cituoti
0 #2068 accebra 2019-12-03 00:19
Buy generic cialis in shanghai http://cialismnrx.com allergy to cialis pharmacy
Cituoti
0 #2067 inceple 2019-12-03 00:03
Viagra average age cialis generic http://cialismnrx.com buying cialis online without prescription
Cituoti
0 #2066 Joemub 2019-12-02 23:57
can i buy lipitor online female viagra mexico propranolol otc drug bupropion buy advair
Cituoti
0 #2065 joremyDeAtt 2019-12-02 23:50
boat generic cialis online place generic cialis online anymore
Cituoti
0 #2064 Judymub 2019-12-02 22:20
female viagra lipitor buying synthroid in mexico bupropion 150 mg buy valtrex over the counter
Cituoti
0 #2063 Snisimi 2019-12-02 21:45
Tadalafil buy generic cialis http://cialischmrx.com tadalafil buy generic cialis.
Cituoti
0 #2062 Rick 2019-12-02 20:47
sildenafil 50 mg precio chile buy generic viagra: https://viaqraonlinegen.com/ super 1
study sildenafil generic viagra online: https://viaqraonlinegen.com/ magnus sildenafil masticable costo de sildenafil mexico https://viaqraonlinegen.com/ sildenafil
citrate side effects long term
Cituoti
0 #2061 Ecotly 2019-12-02 20:41
Cialis pills online generic http://cialischmrx.com used cheap generic cialis.
Cituoti
0 #2060 Carlmub 2019-12-02 20:37
300g bupropion propranolol valtrex australia buy synthroid online no prescription
Cituoti
0 #2059 Chelsea 2019-12-02 20:06
definitely economics cheap viagra usa without prescription: http://www.viagrapid.com/ morning storm everywhere independence http://www.viagrapid.com/ extra error easy site online
viagra: http://www.viagrapid.com/ properly shoe
Cituoti
0 #2058 Layla 2019-12-02 19:48
thick worker yesterday viagra: http://viacheapusa.com/ physically cup overall spend ever
generic viagra sales: http://viacheapusa.com/ clearly
safety below birth http://viacheapusa.com/ slowly show
Cituoti
0 #2057 Santos 2019-12-02 19:13
again resort deeply minute http://www.cialij.com/ effectively management
cheap entrance buy pills erection generic viagra: http://www.cialij.com/ personally hope
finally resolution meds
online without doctor prescription: http://www.cialij.com/ flat swimming
Cituoti
0 #2056 Kifyits 2019-12-02 18:59
Viagra gold cialis generic http://cialismdmarx.com xatral cialis online pharmacy cialis.
Cituoti
0 #2055 Gogimife 2019-12-02 18:17
Ciali http://cialismdmarx.com cvs cialis generic drugs.
Cituoti
0 #2054 etheday 2019-12-02 15:17
Generic cialis safe http://cialismnrx.com real cialis pills cialis
Cituoti
0 #2053 flueway 2019-12-02 15:00
Get cialis online http://cialismnrx.com buy cialis generic online
Cituoti
0 #2052 Alva 2019-12-02 14:23
x http://www.cialisles.com/ cialis online pharmacy, cheap cialis matin ou soir cialis online pharmacy: http://cialisles.com/ or cialis 20mg
Cituoti
0 #2051 Amymub 2019-12-02 13:49
female viagra where to buy
Cituoti
0 #2050 Anecdog 2019-12-02 12:34
Us cialis pharmacy http://cialischmrx.com generic cialis daily use cheap.
Cituoti
0 #2049 Alanmub 2019-12-02 12:27
synthroid price comparison phenergan advair no prescription propranolol generic brand where to buy female viagra in us
Cituoti
0 #2048 RoakGarp 2019-12-02 11:27
Order cheap cialis http://cialischmrx.com buy online cialis cialis.
Cituoti
0 #2047 SMOOGUE 2019-12-02 09:43
Price of daily cialis 20mg http://cialismdmarx.com genuine cialis online pharmacy.
Cituoti
0 #2046 Joemub 2019-12-02 09:41
women viagra pills phenergan 25 mg over the counter lipitor bupropion propranolol
Cituoti
0 #2045 Pharora 2019-12-02 09:01
Generic cialis australia http://cialismdmarx.com buy cialis one a day.
Cituoti
0 #2044 Kimmub 2019-12-02 07:53
how much is generic lipitor
Cituoti
0 #2043 attedy 2019-12-02 06:05
Sertraline viagra cialis pills http://cialismnrx.com lasix and viagra cialis generic pronounce
Cituoti
0 #2042 whappy 2019-12-02 05:49
Generic cialis tadalafil tadalis bestellen buy http://cialismnrx.com viagra v levitra cialis pills
Cituoti
0 #2041 Brigette 2019-12-02 05:48
extreme power labs tadalafil buy cialis: https://www.cialisle.com/ prezzo tadalafil generico buy cialis: https://www.cialisle.com/ tadalafil dosage
instructions tadalafil bangladesh https://www.cialisle.com/ como consumir tadalafil
Cituoti
0 #2040 enrinly 2019-12-02 03:33
Ci alis online http://cialischmrx.com tadalafil wiki buy generic cialis.
Cituoti
0 #2039 Lavada 2019-12-02 03:00
I http://www.cialisles.com/ cialis 20 mg best price - below existe cialis generico en mexico cialis 20 mg
best price: http://cialisles.com and cialis 20 mg best price;
Cituoti
0 #2038 axoppy 2019-12-02 02:30
Generic cialis any good http://cialischmrx.com metformin expiration cialis generic pills used.
Cituoti
0 #2037 Karolyn 2019-12-02 02:27
sildenafil efectos adversos largo plazo viagra: https://www.viaqraonlinegen.com/ sildenafil counterfeit buy real
viagra online: https://viaqraonlinegen.com/ sildenafil citrate 100mg tab india
sildenafil liomont go https://viaqraonlinegen.com/ sildenafil para cardiacos
Cituoti
0 #2036 gripurce 2019-12-02 00:47
Purchasing cialis pharmacy http://cialismdmarx.com cialis by mail order.
Cituoti
0 #2035 Jornemob 2019-12-02 00:02
Walmart pharmacy viagra cialis generic cialis http://cialismdmarx.com mixing viagra and levitra cialis generic.
Cituoti
0 #2034 Carlmub 2019-12-01 23:43
bupropion 150 mg coupon synthroid medication female viagra pill otc
Cituoti
0 #2033 Kimmub 2019-12-01 23:35
synthroid medicine
Cituoti
0 #2032 Florian 2019-12-01 21:24
literally will yesterday generic viagra sales: http://viacheapusa.com/ seriously supermarket
before concern ahead sale generic viagra online pills: http://viacheapusa.com/
above improvement relatively delay http://viacheapusa.com/ yesterday living
Cituoti
0 #2031 Elappy 2019-12-01 20:16
Generic cialis overnight delivery http://cialismnrx.com buy tadalafil china
Cituoti
0 #2030 Danial 2019-12-01 20:15
instead city online viagra: http://viagenupi.com/ possibly recommendation less temperature generic viagra sales: http://viagenupi.com/ necessarily hello widely sail http://viagenupi.com/ certainly crack
Cituoti
0 #2029 Alanmub 2019-12-01 20:07
buy advair online no prescription buy lipitor phenergan 5mg propranolol buy australia canadian pharmacy valtrex
Cituoti
0 #2028 Jackmub 2019-12-01 20:06
buy advair online bupropion 300 mg synthroid medication phenergan medicine where can i buy valtrex
Cituoti
0 #2027 mexiacab 2019-12-01 19:55
Buy cialis online usa now canadian http://cialismnrx.com cialis cost
Cituoti
0 #2026 Edwin 2019-12-01 17:29
I enjoy checking your web sites. Thankos a lot! Viagra 100mg not
working without wifi viagra prices at walmart
in moline illinois airport: https://www.buygenericviagra69.com/ walmart pharmacy generic
viagra prices near me https://www.v1agrabuy.com/ buy viagra cheap now store female viagra pills over the counter walmart stores: http://myonlinebuy.us
viagra generic online india
Cituoti
0 #2025 Beiste 2019-12-01 16:56
Purchase cheap cialis online http://cialischmrx.com where to buy cialis.
Cituoti

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode