Reklama 1

G. Gricienė: „Gyvenimas gražus – gyvenkim jį su džiaugsmu“

Gražina VERŠINSKIENĖ

 

Žemaičiui būdinga savybė – užsispyrimas. Šio bruožo netrūksta ir mūsų kraštietei žemaitei, Sedos miesto vardo puoselėtojai Genoveitai Gricienei, kurios iniciatyva sukurtas Sedos herbas ir Sedos vėliava, įkurta Sedos bendruomenė ir pan. Atrodo, dabar galėtų ilsėtis, bet... „Atsimenu, kad esu sakiusi: tiek prisidarbuosiu, kad į pensiją išėjusi nieko nebenorėsiu. Pasirodo, klydau. Veiklos, jeigu nesikankini, kad iš to nieko neuždirbi, per akis. Įsisteigėme Sedoje Trečio amžiaus universitetą. Esam per keturiasdešimties žmonių kompanija, kuriems nesinori atsisėdus prie lango „smerčio“ laukti“, – sako pašnekovė, kuriai 2007 m. buvo suteiktas titulas „Bendruomeniškiausia metų mažeikiškė“, akcentuodama, kad apie senatvę būtina kalbėti, nes tai neišvengiamas gyvenimo tarpsnis.

– Jus galėtų pavadinti nerimstančia siela, kuri negali gyventi be veiklos. Kuo dabar užsiimate? Ar šiandien esate užimtas žmogus?

Atradau kraštotyrą, bet tai nėra vien faktų rinkimas, prisiminimų užrašymas. Sudomino kaimų istorijos. Kai jau susirenku kažkiek informacijos, o ją renku kalbėdamasi su žmonėmis, atgyja senojo kaimo vaizdas. Su malūnais, pirtimis, kalvėmis, siuvėjomis, muzikantais ir gaspadinėmis... Ieškau kelių žmonių, kuriuos sudominu kaimo susitikimo organizavimu. Renkamės, tariamės, planuojam. Po to, kai šventė praeina, ilgam lieka šviesa širdyje. Nuo žmonių susitikimo džiaugsmo. Nuo Ketūnų kaimo šventės praėjo penkeri metai, bet viskas gyva... Jie taip sutvarkė nugriautos bažnyčios šventorių, nuvalė pamatus ir sutvirtino akmenis, kad atėjus atrodė – išplovė bažnyčios grindis. Toks šventas buvimas po senais medžiais. Šiuo metu ruošiuosi Grūstės kaimo šventei. Didelis, įdomus kaimas, su nepaprasta praeitimi. Ir datą šventimui parinkome neeilinę – per Mindaugines.

– Buvote viena iš Sedos bendruomenės kūrimo iniciatorių. Kam Jums toks „vargas“ buvo reikalingas?

Man atrodo, kad Sedos bendruomenės pirmininke niekada nebuvau. Pirmininku buvo Leonas Derkintis. Leonas – ramus žmogus, tai ir susidarė toks vaizdas. Aš dešimt metų buvau rajono bendruomenių sąjungos pirmininke. Bendruomenių judėjimas – daug pilietinio susipratimo, daug pažinčių su kaimo žmonėmis iš visos Lietuvos. Daug kur dalyvauta, būta, važiuota. Įdomus laikas buvo. Pilietiškumo ir drąsos mums pritrūko pakovoti už kaimo žmonių teises, kai įsisteigė Vietos veiklos grupė. Lyg ir dėl kaimo, lyg ir kaimo interesus atstovaujančios, bet sulindo ten Savivaldybės valdininkai, miestiečiai. Ne kažin kiek ir ne kažin kam kaimas ten rūpi.

– Gerai pažįstate savo gimtąjį miestą Sedą, kas ji Jums ir kaip garsinate savo miestą? Kas paskatino?

Esu kilusi iš Domėnų kaimo. Mano mama buvo tikra sediškė. Vaikai lyg ir sediškiai, nors mūsų gyvenama gatvė priklauso ne Sedai o Užežerės kaimui, bet laikom save sediškiais. Šiaip jau visą amžių esu kaimietė. Tik kelerius metus gyventa Telšiuose. Niekaip savo miesto negarsinu. Stengiuosi gyventi, kaip man atrodo teisingai. Atsimenu, kad esu sakiusi: tiek prisidarbuosiu, kad į pensiją išėjus nieko nebenorėsiu. Pasirodo, kad klydau. Jei jau duota to durnumo, tai, matyt, iki amžiaus galo. Veiklos, jeigu nesikankini, kad iš to nieko neuždirbi, per akis. Įsisteigėme Sedoje Trečio amžiaus universitetą. Esam per keturiasdešimties žmonių kompanija, kuriems nesinori atsisėdus prie lango „smerčio“ laukti. Skirtingus darbus dirbę, kartu suėję puikiai jaučiamės. Gražu žiūrėti, kaip per amžių dailiųjų amatų nesimokę, tautodailininkės Vilijos Juočytės pamokyti, dabar piešia, tapo, velia. Jau planuojam Sedos malūne, su savininko Dariaus Lauraičio palaiminimu, atidaryti Kasdienybės meno galeriją. Malūne rugsėjo pradžioje planuoju organizuoti kraštotyrinę konferenciją apie generolą Povilą Plechavičių. Man atrodo, kad per mažai jį atmename.

– Kai užsiminiau apie Jūsų vaikystę, pertarėte, kad geriau apie senatvę pakalbėkime. Tai ir pakalbėkime apie ją, kokia ji Jums? Kaip mūsų visuomenė žiūri į senjorą?

Pirmiausia, nevadinu senų žmonių senjorais. Suprantu, kad nieko tuo nepakeisiu, bet savo nuomonę kiekvienas galime turėti. Visada Lietuvoje gyveno senukai, visada jiems užteko vietos, o dabar panorom, kad jų nebūtų. Ar senjoras jaučiasi jaunesnis, gražesnis, protingesnis, o jeigu būtų vadinamas seneliu, bočeliu ar kitu tradiciniu lietuvišku žodžiu, iš karto pasentų, sulinktų ir pan.? Kvailystės. Kiekvienas amžiaus tarpsnis turi privalumų ir trūkumų, gražumo ir sunkumo. Senatvę priimkim kaip dovaną, kurią gavome už praėjusį gyvenimą. Juk kiek miršta jaunų žmonių, nesulaukę tos Dievo dovanos. Aišku, kad senatvė dažnu atveju nekelia estetinio pasitenkinimo. Tampam nerangūs, suvytę, negaluojantys, bet, jei moki su tuo susitaikyti, gali ir linksmai dienas leisti. Svarbu dirbti tik tai, kas patinka, bendrauti su tais, kurie įdomūs ir neerzina amžinu bambėjimu. Vėl atnaujinti vaikystės ir jaunų dienų draugystes, valgyti skanius valgius, eiti, važiuoti... Ir būtinai pavaikščioti basomis po žolę... Gyventi be galo gera ir senatvės sulaukus.

– Jūsų išskirtinė savybė, kurią iškart pašnekovas pastebi – žemaitiška šnekta... Kas Jums Žemaitija, kaip pasitinkate Žemaitijos metus?

Į savo tapatybės susivokimą atėjau pamažu. Tai su metų branda kintantis dalykas. Kai tas suvokimas ateina, ištinka toks savotiškas džiaugsmas, kad norisi apie tai garsiai skelbti, kviesti, raginti. Nori, kad ir kiti susivoktų. Po to ramia veikla užsiimi. Ta veikla reikalauja daug laiko, pastangų. Ir ateina metas, kai imi suprasti: nereikia nieko specialiai daryti. Tai tiesiog kasdienis tavo gyvenimas. Gyvenk paprastai. Kalbėk savo kalba, saugok senuosius žodžius, valgius, gėles. Žodžiu, kaip sakė Leonidas Donskis: „Susitvarkyk savo kiemą ir pasaulis pats pasikeis.“ Žemaitijos metams ant Sedos piliakalnio pasodinome ąžuolyną. Metai pasitaikė sausi, tai kartą per savaitę einam laistyti. Laimė, kad seniūnija traktorių turi ir vandens atveža.

– Ar Jūs tipiška žemaitė, kokias savo būdo savybes įvardytumėte kaip teigiamas, o kokių norėtumėte atsisakyti?

Mano senelė iš mamos pusės buvo tikra aukštaitė nuo Anykščių, pagal bočių iš mamos pusės ir pagal bočius iš tėvo pusės esu tikrų tikriausia žemaitė. Žemaitiškumą savyje jaučiu ne vien iš „rokavėmuos“. Žemaitis į viską žiūri paprastai. Nedaro problemų, kur jų nėra, kalba savo teisybę tiesiai. Lyg ir gruboki žmonės esam. Bet yra tikslesnis lietuviškas žodis: rūpus. Rūpi mūsų kalba ir būdas toks, bet man patinka sutikti kur tai kaime kokį grynuolį. Jis taip tiksliai keliais žodžiais didelę teisybę pasako... Vaikštau po Grūstę, užrašinėju, stengiuosi įsiminti ir, žiūriu, visi vieną žmogų pamiršę. Stengiamės atsiminti tą pavardę, sukam galvas, o viena moteris ir sako: „Nevertas, kad atmintume“... Turiu ne žemaitišką savybę: karštai ir staigiai sureaguoju, taip pat greitai atsileidžiu. Erzina ši savybė, bet niekur nedingsi, negaliu savęs permokyti ir gana.

– Pasukote ir į politiką... Kodėl? Ką supratot, ką tai davė?

Taip, buvau rajono tarybos narė. Ne man šitas reikalas. Nemoku nei politikuoti, nei politika užsiimti. Atrodo, tikrai nori žmogui padėti, kad žmonėms palengvėtų gyvenimas, problemą išsprendus, bet nieko negali: esi opozicijoje. Kiekvienas tavo pasiūlymas savaime nepriimtinas. Toks buvo valdančiosios daugumos požiūris, todėl galėjai tik klausinėti, nors niekada nebuvai tikras, kad gavai teisingą atsakymą. Klausantis dabartinio mero, atrodo, kad padėtis taryboje keisis. Jeigu būtų dirbama ne dėl partinių, o dėl rajono žmonių interesų, padaryta būtų žymiai daugiau. Žmonės turi tikėti, kad valdžia ateina jiems dirbti. Nesigailiu pabuvus politikoje. Stengiausi įsigilinti, perprasti. Ten nėra lengva. Daugybė svarstomų klausimų... Ne viską perpranti iki galo, o balsuoti reikia. Ir dar „prastas tonas“, jei per tarybos posėdį uždavinėji klausimus. Mat, reikėjo per komiteto posėdį išsiaiškinti, o Kaimo reikalų komitete dažnai nebuvo ko svarstyti, nes kaime problemų kaip ir nėra...

– Kaip manote, Jūs gimėte „pačiu laiku“ ar, jei būtų įmanoma, norėtumėte savo žingsnius pradėti žengti jau laisvoje Lietuvoje?

Geri dainos žodžiai, kad „gimstam pačiu laiku, o mirštam visada per anksti“. Vaikščiodama po žmones išklausiau daugybę tremties istorijų, iš tėvų žinojau ir Telšių archyve perskaičiau kolūkių steigimo siaubą. Pati nieko to lyg nepatyriau, nes gimiau 1951 metais. Savaime aišku, kad neturėjom žieminių batų, kad ant duonos tepėm „smelčių“ ir barstėm cukrų, kad užtrūkus karvei mama virė juodą „kunkolynę“, kad iki penktos ar šeštos klasės neturėjome elektros, o Domėnuose Visockis kiekvieną vakarą pasakodavo nutikimus apie užkeiktus šunis ir vaikštančias dūšeles. Žibalinė tik siaurą ratą apšviesdavo, o baidymo buvo pilnos kertės... Iš to, ką iš žmonių girdėjau, kiek sugriautų gyvenimų mačiau, supratau, kokie sulaužyti Lietuvos žmonių gyvenimai... Visom prasmėm ir ilgam. Tapom neįgalūs. Net pripratom prie tokios būsenos. Aišku, būtų gerai, jeigu būtų to nebuvę.

– Negaliu nepasidomėti ir Jūsų šaknimis – kokioje šeimoje augote ir kokias vertybes įdiegė tėvai, mokykla?

Tėvai buvo paprasti kolūkiečiai, bet žemdirbiškų šaknų kaip ir neturiu. Tėvas buvo stalius. Dirbo statybos brigadoje. Nuo jaunumės ėjo trobas statydamas, nors medinės, bet dar tvirtai stovi. Mano senelė iš mamos pusės buvo audėja, siuvinėtoja. Nepaprasto dailumo jos austos drobės, rankšluosčiai, staltiesės. Mamos tėvas klumpes, medpadžius darė, batus siuvo, taisė. Ir dėdė geras šiaučius buvo. Mama gražiai mezgė, mėgo skaityti, keliauti. Prie gyvulių eidama atsidusdavo: ir vėl į lažą. Jos gyvuliai visada buvo labai gražiai prižiūrėti, nors viso savo dėmesio niekada jiems neskyrė. Mokykla yra mokykla. Nesisekė tikslieji mokslai, ypač matematika. Laimei, kad turėjom protingą mokytoją Povilavičienę. Nesiseka ir nereikia, mokykis tai, kas sekasi. Nuo mažumės mėgau ir tebemėgstu skaityti. Malonumas neišpasakytas. Tik kad senatvė akių neatimtų...

– Dalindama save kitiems, manau, nepamirštate ir saviškių. Kaip švenčiate šventes, ar mėgstate suktis virtuvėje?

Per amžių daug savęs išdalinau. Tikrai nereikėjo, bet kad protelio nebuvo. Kai vaikai augo, kepiau daug pyragų, visada ruošiau pusryčius. Pietus ruošė mama... Virtuvę mėgau ir dabar mėgstu. Tik sūnus juokiasi, kad viską ne taip padarau. Iš tikrųjų, dabar kitaip valgis ruošiamas. Kartais skanu ir paprastas, senoviškas. Šventes švenčiam. Ir vaikų, ir savo. Gimtadienis sutampa su Vasario šešioliktąja. Tik apsisukimai nebe tie. Geriausia padėjėja, kai sueiname didesniu būriu, yra indaplovė.

– Nueinantys metai priverčia bent trumpam susimąstyti ir įvertinti, kas jau padaryta. Kokios mintys, nuėjus gražų gyvenimo kelią, aplanko – gal kažkam pritrūko laiko?

Nesu kokia nors valdiška veikėja, ėjusi ar einanti aukštas pareigas, kad reikėtų įsivertinti nuveiktus darbus. Gyveni žmogus, kaip išeina, kaip aplinkybės susidėlioja. Reikia sakyti, kad esu laiminga, nes neturėjau nelaimių: niekas nežuvo, neturėjom gaisrų, mirtinų ligų ar kitokių bėdų. Negraužiu savęs dėl kokių nors nepasiektų tikslų, nenuveiktų darbų. Kam sukti galvą dėl to, ko jau negali pakeisti. Beje, ir nemiga nekankina. Jei kurią naktį nesimiega, knygą skaitau, o kitą naktį išmiegu už dvi.

– Kokiose kompanijose Jūs pati jaučiatės geriausiai ir kokios Jums kelia didžiausią nuobodulį?

Geriausiai jaučiuosi tarp bendraamžių. Žinau, kad jie jaučiasi taip, kaip aš, ir pasaulį mato tokį, kaip ir aš. Nemėgstu būti tarp Mažeikių „ponių“. Jos tokios netikros, taip „poniškai‘ elgiasi, taip „protingai“ kalba, yra tokio man nepasiekiamo lygio. Neilgai išbūnu kompanijoje, kur garsiai skamba lietuviškas popsas. Nieko blogo prieš jį neturiu, bet yra ir malonesnės ausiai muzikos.

– Jūsų palinkėjimas...

– Nebūsiu originali: gyvenimas yra gražus ir gyvenkim jį su džiaugsmu.

Komentarai  

0 #1187 Broolo 2019-11-21 19:32
Viagra leg pain http://viagramrxgeneric.com how much viagra is too much.
Cituoti
0 #1186 nurasync 2019-11-21 19:14
I need money now bad credit http://paydaymyonline.com las vegas loans.
Cituoti
0 #1185 Soppima 2019-11-21 16:14
Eli lilly weight loss pill cialis 20mg http://cialisndbrx.com pill cialis generic.
Cituoti
0 #1184 Snisimi 2019-11-21 12:19
How viagra works video http://viagramrxgeneric.com 100mg viagra.
Cituoti
0 #1183 Broolo 2019-11-21 09:10
Uk prescription cialis generic http://cialisndbrx.com mexico city free viagra cialis pills.
Cituoti
0 #1182 Kaylee 2019-11-21 08:26
y http://cialisles.com/ cialis usa - equally cialis kaina cialisles.com: http://cialisles.com/ also ed meds online without doctor prescription
Cituoti
0 #1181 OPELRY 2019-11-21 05:21
Viagra directions http://viagramrxgeneric.com viagra alternative gnc.
Cituoti
0 #1180 Wragree 2019-11-21 02:26
Generic form of cialis cialis http://cialisndbrx.com order generic cialis online.
Cituoti
0 #1179 Lerevuro 2019-11-20 22:41
Natural alternative to viagra http://viagramrxgeneric.com viagra every day.
Cituoti
0 #1178 effobia 2019-11-20 22:12
Usa payday loans http://paydaymyonline.com get cash now.
Cituoti
0 #1177 soutty 2019-11-20 15:37
Viagra ring http://viagramrxgeneric.com viagra directions.
Cituoti
0 #1176 propneva 2019-11-20 15:02
Mobile phone loans http://paydaymyonline.com loan money fast.
Cituoti
0 #1175 Stephaine 2019-11-20 13:58
similarly manufacturer across generic
viagra sales: http://viacheapusa.com/ specifically option mostly tree deliberately
viagra uk: http://viacheapusa.com/ carefully
remove carefully team http://viacheapusa.com/ whenever volume
Cituoti
0 #1174 roottox 2019-11-20 12:30
1 a day cialis 20mg buy http://cialisndbrx.com generic cialis without prescription.
Cituoti
0 #1173 Snisimi 2019-11-20 08:40
What does female viagra do http://viagramrxgeneric.com how much is viagra at walmart.
Cituoti
0 #1172 Loyasse 2019-11-20 08:03
Unsecured personal loans http://paydaymyonline.com i need a 2000 dollar loan.
Cituoti
0 #1171 assica 2019-11-20 05:42
Generic cialis india http://cialisndbrx.com soft tabs cialis generic levitra.
Cituoti
0 #1170 Georgina 2019-11-20 03:02
achat sildenafil biogaran viagra prices: http://viabsbuy.com
sildenafil mellékhatás generic viagra online: http://viabsbuy.com sildenafil roemers como eliminar el sildenafil del
cuerpo http://viabsbuy.com sildenafil dosis en hipertension pulmonar
Cituoti
0 #1169 Clousa 2019-11-20 02:01
What is the difference between viagra and cialis http://viagramrxgeneric.com viagra non prescription.
Cituoti
0 #1168 enrinly 2019-11-20 01:19
Short term loan calculator http://paydaymyonline.com bad credit loans online approval.
Cituoti
0 #1167 sorpBoix 2019-11-19 23:01
Metformin expiration cialis generic pills http://cialisndbrx.com find cialis generic.
Cituoti
0 #1166 MOPAPALF 2019-11-19 19:24
What stores sell viagra http://viagramrxgeneric.com cost of viagra vs cialis.
Cituoti
0 #1165 effola 2019-11-19 18:39
Online payday loans reviews http://paydaymyonline.com personal loans usa.
Cituoti
0 #1164 immoria 2019-11-19 16:18
Viagra dejstvo cialis pills http://cialisndbrx.com is there generic cialis.
Cituoti
0 #1163 Geokejug 2019-11-19 12:30
Viagra for females http://viagramrxgeneric.com viagra pills online.
Cituoti
0 #1162 flueway 2019-11-19 12:12
Buy tadalafil pune http://cialismdmarx.com cialis soft tablets.
Cituoti
0 #1161 immoria 2019-11-19 11:41
What is cash advance http://paydaymyonline.com long term loans.
Cituoti
0 #1160 Axoplam 2019-11-19 10:10
Cheap generic cialis pills http://cialismnrx.com buy cialis online without a health
Cituoti
0 #1159 Italype 2019-11-19 09:25
Cialis 20mg pills http://cialischmrx.com non generic cialis.
Cituoti
0 #1158 enrinly 2019-11-19 09:23
Cialis online http://cialisndbrx.com citrate dosage buy tadalafil.
Cituoti
0 #1157 Sherry 2019-11-19 09:22
i http://cialisles.com/ cialis.com - last dose consigliata di cialis cialis 20 mg best price: http://cialisles.com and cialis.
Cituoti
0 #1156 ornaph 2019-11-19 06:51
Cash advances payday loans payday loans cashloan
Cituoti
0 #1155 Tysfush 2019-11-19 03:47
Short term loans texas payday loans online bad credit personal loans for 5000
Cituoti
0 #1154 Appetry 2019-11-19 02:00
Cialis 20mg buy cialis online correct dosage of cialis
Cituoti
0 #1153 SNOTTBAT 2019-11-18 22:42
Payday loans online with bad credit http://paydaymyonline.com cash loan stores
Cituoti
0 #1152 clitty 2019-11-18 21:38
Generic cialis daily use buy generic cialis online order brand cialis
Cituoti
0 #1151 praita 2019-11-18 21:34
Payday loans round rock tx cash advance cash america cash advance
Cituoti
0 #1150 flalaFab 2019-11-18 19:57
Cialis non generic http://cialisdbrx.com safe generic cialis
Cituoti
0 #1149 Frausty 2019-11-18 18:29
How do i get money fast payday loans online payday loans cheyenne wy
Cituoti
0 #1148 Carlo 2019-11-18 13:35
z http://www.cialisles.com/ www.cialisles.com. away efeitos do cialis em jovens ed meds
online without doctor prescription: http://cialisles.com/ also cialis 20 mg
Cituoti
0 #1147 Samuel 2019-11-18 06:27
together shock low cost cialis 5mg: http://cialissom.com/ ultimately national
cheap cialis daily: http://cialissom.com/ when significance lot shock http://cialissom.com seriously river
Cituoti
0 #1146 Mus 2019-11-18 06:05
f273 we like it is faq


http://ph-596de-3-1.com/

look here be is uk online
Cituoti
0 #1145 Ralmgile 2019-11-18 05:33
Discreet viagra cialis generic buy cialis online cialis brand online
Cituoti
0 #1144 Jamila 2019-11-18 04:48
yeah quarter near viagra: http://viacheapusa.com/ fully hell straight mother apart generic viagra: http://viacheapusa.com/
back file terribly situation http://viacheapusa.com/ forth restaurant
Cituoti
0 #1143 Annie 2019-11-18 02:39
sildenafil womenra reviews viagra online: http://viabsbuy.com sildenafil mecanismo
de accion generic viagra online: http://viabsbuy.com
sildenafil liver function sildenafil grupos funcionais http://viabsbuy.com sildenafil tablet india
Cituoti
0 #1142 prielf 2019-11-18 02:09
Affordable loan company http://paydaymyonline.com 100 payday loans
Cituoti
0 #1141 HomoGype 2019-11-18 01:11
Cialis buy cheap buy cheap cialis online edrugstore cialis pills
Cituoti
0 #1140 Cruicky 2019-11-18 00:58
First cash advance hours payday loans loan pre approval
Cituoti
0 #1139 Astorry 2019-11-17 23:33
Daily cialis pills http://cialisdbrx.com is there generic cialis
Cituoti
0 #1138 kehesy 2019-11-17 22:00
Online direct payday loans payday loans online direct lender loans for bad credit
Cituoti
0 #1137 Eden 2019-11-16 22:12
z http://cialisles.com cialisles.com - else how to split cialis
tablets buy cialis: http://cialisles.com or cialis usa
Cituoti
0 #1136 Koby 2019-11-16 18:26
cialis 10 mg tadalafil filmtabletten (lilly deutschland) cialis: http://www.cialisle.com/ generic tadalafil solubility water buy cialis online: http://cialisle.com/
tadalafil dose linearity tadalafil satış yerleri http://cialisle.com alternative synthesis of tadalafil pde5 inhibitor
Cituoti
0 #1135 mevebare 2019-11-16 17:54
Cialis tablets in india buy cialis online viagra upotreba cialis 20mg
Cituoti
0 #1134 Fetkeype 2019-11-16 14:35
Loans with bad credit http://paydaymyonline.com easy quick loans
Cituoti
0 #1133 Soaferm 2019-11-16 11:15
How do personal loans work cash advance bad credit direct payday lenders
Cituoti
0 #1132 Timothy 2019-11-16 10:12
tratamento tadalafil 5mg cialis
without prescription: http://buyscialisrx.com/
tadalafil sublingual tablets
cheap cialis online: http://buyscialisrx.com/ which is better
tadalafil or sildenafil consecuencias de tomar tadalafil http://buyscialisrx.com/ tadalafil and weight loss
Cituoti
0 #1131 MOPAPALF 2019-11-16 08:08
Australia buy cheap cialis online buy cheap cialis online buy cialis online without prescripition
Cituoti
0 #1130 Retha 2019-11-16 06:07
tadalafil iupac name cialis generic best
price: http://www.cialisle.com/ venta de tadalafil en mexico cialis generic: http://cialisle.com nebenwirkungen von tadalafil tadalafil
laboratorio chile http://cialisle.com tadalafil for
raynaud's
Cituoti
0 #1129 epibia 2019-11-16 04:38
Generic cialis cheap http://cialisdbrx.com what are cialis tablets lilly icos
Cituoti
0 #1128 unedenef 2019-11-16 02:25
Bad credit unsecured loan payday loans online online loans ohio
Cituoti
0 #1127 Fronse 2019-11-15 19:00
Same day cash advance loans cash advance desperately need money
Cituoti
0 #1126 Hesskalk 2019-11-15 18:55
Cheap online female cialis http://cialisdbrx.com viagra phoenix cialis pills
Cituoti
0 #1125 Obligma 2019-11-15 18:53
Payday loan calgary http://paydaymyonline.com loan search
Cituoti
0 #1124 ENATTY 2019-11-15 18:24
Payday loans without credit check payday loans online payday loans in akron ohio
Cituoti
0 #1123 mutloose 2019-11-15 16:08
Fast pay day loan cash advance no interest personal loans
Cituoti
0 #1122 dagmade 2019-11-15 16:03
Direct payday payday loans online payday loans illinois
Cituoti
0 #1121 Nestor 2019-11-15 15:23
seriously suck viagra online: http://www.viagrapid.com/ recently beat clearly bedroom http://www.viagrapid.com/ abroad champion bright strategy viagra
online: http://www.viagrapid.com/ currently stranger
Cituoti
0 #1120 Invobby 2019-11-15 15:19
Woman cialis pills buy cialis online buy cialis online without a prescription sildenafil citrate
Cituoti
0 #1119 PardFatO 2019-11-15 14:58
Generic cialis cheapest buy cheap cialis online buy cialis online pharmacy
Cituoti
0 #1118 Indenia 2019-11-15 13:27
Cash advance charlotte nc http://paydaymyonline.com pay day cash advance
Cituoti
0 #1117 amaccirl 2019-11-15 11:40
Ez payday loan locations payday loans native american loans
Cituoti
0 #1116 lerFrils 2019-11-15 11:32
Get loans with bad credit http://paydaymyonline.com legitimate payday loan companies
Cituoti
0 #1115 fuecaub 2019-11-15 11:12
Generic soft cialis buy cialis online taking viagra young cialis pills
Cituoti
0 #1114 Slerne 2019-11-15 11:02
Loans for self employed with bad credit payday loans online paycheck loan
Cituoti
0 #1113 Obedlomb 2019-11-15 09:55
Melon and viagra cialis pills buy generic cialis online cialis pills cheap
Cituoti
0 #1112 unopsy 2019-11-15 08:51
One hour payday loan payday loans private personal loan
Cituoti
0 #1111 amaccirl 2019-11-15 08:44
Fast loans with monthly payments payday loans online need loans
Cituoti
0 #1110 NarBroam 2019-11-15 06:08
Cash advance lenders online http://paydaymyonline.com lenders for bad credit
Cituoti
0 #1109 craleds 2019-11-15 05:54
Buy generic cialis online sildenafil citrate http://cialisdbrx.com generic cialis 20mg best buy california
Cituoti
0 #1108 Lettie 2019-11-15 05:36
B http://cialisles.com/ cialisles.com; perfectly tudo sobre cialis cialisles.com: http://cialisles.com and cialis
usa.
Cituoti

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode